nieuws

Kassa neemt afkoop kleine pensioenen onder de loep

Pensioen 2140

Kassa neemt afkoop kleine pensioenen onder de loep

Vara-consumentenprogramma Kassa gaat zaterdag in op de rekenmethodes van pensioenverzekeraars in het kader van de afkoop van kleine pensioenen. “Die kunnen erg nadelig zijn voor klanten.”

Over de inhoud van de uitzending is nog niet meer bekend dan dat Kassa richt zich op “bepaalde rekenmethodes als het gaat om de levensverwachting van een persoon”. “Wat zijn die rekenmethodes en hoe zit het precies?” In de uitzending wordt een klant van Centraal Beheer Achmea opgevoerd. Achmea laat weten zelf niet in de uitzending te verschijnen. “Het gaat om de afkoop van kleine pensioenen en sterftetafels”, meldt een woordvoerder. De uitzending is te zien op NPO 1 om 19.05 uur.

Consultatie wetsvoorstel

De afkoop van kleine pensioenen lijkt na dit jaar verleden tijd. Pensioenuitvoerders hebben nu nog het recht om kleine pensioenen (onder de € 466 bruto per jaar) twee jaar na uitdiensttreding van de deelnemer af te kopen. Er ligt nu een wetsvoorstel om dat recht per 1 januari volgend jaar om te zetten in een recht op automatische waardeoverdracht naar de nieuwe pensioenregeling.
Het voorstel is tot 21 januari ter consultatie voorgelegd aan de markt. Dat heeft 27 reacties opgeleverd, onder meer van het Verbond van Verzekeraars. Dat stemt in met het voorstel en is er ook voorstander van dat afkoop op pensioendatum mogelijk blijft, waarbij het instemmingsrecht voor de deelnemer komt te vervallen. Dat zou de uitvoering efficiënter maken. Verder zou volgens het Verbond de overdrachtsdatum automatisch moeten worden gesteld op de datum waarop de overdragende pensioenuitvoerder de automatische waardeoverdracht meldt bij de ontvangende uitvoerder.

Het Verbond vraagt verder om ook voor premie- en kapitaalregelingen grenswaarden te publiceren. “Als de afzonderlijke pensioenuitvoerders dat zelf invullen dan zullen de kapitaalgrenzen per uitvoerder verschillen.” Bij verzekerde regelingen wordt geen vaste jaarlijkse uitkering opgebouwd.

Afkoop als sluitstuk

De Pensioenfederatie vraagt daarnaast om het mogelijk maken van automatische waardeoverdracht voor bestaande kleine pensioenen. De koepel van pensioenuitvoerder vindt verder dat “als sluitstuk van het recht op automatische waardeoverdracht” een eenzijdige tussentijdse afkoopmogelijkheid moet blijven bestaan.

 

Reageer op dit artikel