nieuws

Pensioen in eigen beheer 10-daagse: Dag 10. Wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen

Pensioen 140

Pensioen in eigen beheer 10-daagse: Dag 10. Wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen

Op 17 november 2016 heeft de Tweede Kamer het pakket “Belastingplan 2017” aangenomen. Onderdeel hiervan is het wetsvoorstel “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen”. Op 20 december 2016 zal de Eerste Kamer over dit wetsvoorstel stemmen.

De beoogde datum inwerkingtreding is 1 januari 2017, met dien verstande dat een aantal te verrichten handelingen (zoals bijvoorbeeld het stopzetten van de pensioenopbouw in eigen beheer en het indien gewenst terughalen van het extern verzekerde pensioen) pas vóór 1 april 2017 zijn beslag moet krijgen. Het amendement van kamerlid Omtzigt van 16 november 2016, met tot doelstelling een langere periode voor de DGA te creëren om het extern verzekerde pensioen naar het eigenbeheerlichaam terug te halen, is verworpen.

De Pensioen in Eigen Beheer 10-daagse komt daarmee, met dit voor een aantal DGA’s heuglijke bericht, ten einde. Dat neemt niet weg dat ook nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van de plenaire behandeling bij de Eerste Kamer, met u zullen worden gedeeld op onze kennisportal en op ons partnerdossier op AMweb. Alvast vooruitlopende op een (naar verwachting) instemming met het wetsvoorstel door ook de Eerste Kamer, wens ik de pensioenadviseurs, accountants en fiscalisten veel succes en de nodige overtuigingskracht toe omtrent de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.

Auteur: Frédérique Hoppers

Reageer op dit artikel