nieuws

CPB: ‘Veranderen rekenrente pensioenfondsen geen oplossing’

Pensioen 127

CPB: ‘Veranderen rekenrente pensioenfondsen geen oplossing’

Een verandering van de zogeheten rekenrente voor pensioenfondsen is geen oplossing voor pensioenproblemen die spelen door de lage rente. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in het onderzoek ‘Pensioen en rentegevoeligheid’.

In de politiek is de laatste tijd veel te doen over de dreigende kortingen op pensioenen. De kans is aanwezig dat veel fondsen volgend jaar zo’n ingreep moeten doorvoeren omdat ze door de aanhoudend lage rentestand een hogere buffer moeten hanteren. Diverse partijen, waaronder 50PLUS, zeiden onlangs dat ze het niet eerlijk vinden dat er om die reden mogelijk gesneden moet worden in de pensioenuitkeringen.

Rekenrente
Het CPB wil met de studie vooral een aantal overwegingen meegeven in het al langer lopende debat over een grondige hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. “Een verandering van de rekenrente is geen oplossing voor de lage rente”, meent het CPB. “Een vaste rekenrente van bijvoorbeeld vier procent lijkt op korte termijn aantrekkelijk, omdat de pensioenen dan niet gekort hoeven te worden. Maar als de rente lange tijd laag blijft, is er te weinig geld over voor de pensioenen van later.”

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Pensioenen) weigerde eerder al in te gaan op het verzoek van oppositiepartijen om wat te doen aan de rekenrente. De bewindsvrouw doet wel onderzoek naar het invoeren van een langere hersteltermijn voor de fondsen. Dan zouden fondsen de korting over meer jaren kunnen uitsmeren.

Reageer op dit artikel