nieuws

CPB: ‘Collectief pensioen levert meer op’

Pensioen 1107

CPB: ‘Collectief pensioen levert meer op’

Pensioencontracten met een collectief vermogen genereren meer welvaart dan contracten met een individueel vermogen, omdat ze resulteren in een hoger of stabieler pensioen. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB). Collectieve pensioencontracten en een open spreidingsmechanisme voor schokken delen risico en rendement met toekomstige opbouw.

De aanleiding van het onderzoek was een verzoek van Netspar. “Het doel van deze notitie is om de pensioenresultaten van de SER-contracten met een collectief vermogen, of individueel vermogen aangevuld met een collectieve buffer, te vergelijken met die van een SER-contract met een individueel vermogen”, aldus Netspar.

Aantrekkelijk voor jongeren
Deelnemers aan een collectieve regeling kunnen via hun toekomstige opbouw rendement behalen over beleggingen in de jaren voorafgaand aan deelname aan de regeling. Daarnaast delen jongeren via hun toekomstige opbouw mee in risico en rendement van huidige beleggingen. “Hierdoor kunnen zij effectief voor meer dan 100% van hun vermogen beleggingsrisico lopen en meer rendement behalen. Dit is aantrekkelijk voor jongeren, wegens hun verdiencapaciteit. Door de gespreide doorwerking van schokken in uitkeringen worden gepensioneerden juist ontzien”, aldus het CPB.

Winst tot 7%
De winst voor toekomstige deelnemers kan oplopen tot ongeveer 7% van het aanvullend pensioen. Het CPB: “Hiervan komt ongeveer 4%-punt doordat toekomstige deelnemers aan de regeling via hun toekomstige opbouw kunnen delen in risico en rendement van het fonds. De resterende 3%-punt komt doordat jonge deelnemers via hun toekomstige opbouw rendement kunnen behalen door voor meer dan 100% van hun actuele vermogen bloot te staan aan beleggingsrisico.”

Renteswaps
Het CPB meldt dat het pensioenresultaat niet alleen verbetert door risicodeling, maar ook door ruimere afdekking van renterisico. “De winst neemt met ongeveer 13%-punt toe door uitbreiding van de renteafdekking met 25%-punt via inzet van renteswaps. Deze afdekking komt naast de bescherming die vastrentende waarden bieden tegen renterisico. Het contract met een ruime afdekking van renterisico blijkt niet alleen aantrekkelijk voor toekomstige maar ook voor huidige deelnemers.”

Nader onderzoek
Het Centraal Planbureau meldt wel dat gebruik van renteswaps in contracten met een individueel vermogen niet gebruikelijk is en dat nader onderzoek moet uitwijzen of het wel mogelijk is.

Reageer op dit artikel