nieuws

Stap keert als eerste APF pensioen uit

Pensioen 1612

Stap keert als eerste APF pensioen uit

Algemeen pensioenfonds Stap gaat deze maand voor het eerst pensioenuitkeringen doen. De Aegon-dochter heeft het pensioenfonds van de Nederlandse tak van Eastman Chemical overgenomen; sinds 1 oktober is de regeling operationeel. “De zeventig gepensioneerden zijn de eersten in Nederland die hun uitkering van een APF krijgen”, aldus Stap.

Toezichthouder DNB heeft vorige week zijn fiat gegeven aan de collectieve waardeoverdracht van het ondernemingspensioenfonds E-Way naar Stap, die ook voor de toekomst de pensioenregeling gaat uitvoeren voor Eastman. “Om de oplopende kosten en complexiteit van het besturen van een eigen fonds het hoofd te bieden, is pensioenfonds E-Way opgegaan in het Stap Algemeen Pensioenfonds”, aldus de APF. Aan de nieuwe pensioenregeling nemen 490 werknemers deel. Daarnaast is het al opgebouwde pensioen van 340 slapers en 70 gepensioneerden ondergebracht bij Stap.

Pensioenkring
De pensioenregeling blijft een collectieve DC-regeling met als basis een voorwaardelijke middelloonregeling. Voor werknemers boven een bepaalde loongrens is er een aanvullende beschikbare premie. “De regeling wordt opgesplitst waarbij Stap de middelloonregeling gaat uitvoeren. De pensioenregeling wordt geadministreerd binnen een eigen pensioenkring, speciaal voor Eastman en met het eigen Eastman-vermogen. Daar komen geen andere werkgevers bij. Stap stelt vanaf 1 januari 2017 ook pensioenkringen open waarin verschillende werkgevers met hun werknemers met een DB-pensioenregeling kunnen toetreden.”
Met de regeling is een belegd vermogen van € 155 mln gemoeid en een begrote maandpremie van € 485.000. TKP Pensioen doet de administratie, TKP Investments de beleggingen.
Stap kreeg afgelopen voorjaar als eerste APF een vergunning. Vorige week haalde het APF van Centraal Beheer nog Stichting Pensioenfonds RBS als eerste klant binnen.

Beveiligers
TKP gaat overigens ook de uitvoering doen voor het bedrijfstakpensioenfonds voor de particuliere beveiliging (PB). Daarbij zijn ruim 56.000 mensen aangesloten; het belegd vermogen is ruim € 1,4 mld. Het fonds zocht vooral verbetering op het gebied van digitale gegevensuitwisseling met werkgevers; voorheen deed Syntrus Achmea de uitvoering.

Reageer op dit artikel