nieuws

Pensioenfondsen mogen tijdelijk indexeren uit apart potje

Pensioen 954

Pensioenfondsen mogen tijdelijk indexeren uit apart potje

Pensioenfondsen krijgen de mogelijkheid om maximaal tien jaar lang te indexeren vanuit een depot. Dit heeft staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) besloten. Door de maatregel wordt het makkelijker om arbeidsvoorwaardelijke afspraken over de wijziging van de pensioenregeling te regelen of om deelnemers bij een fusie tussen pensioenfondsen tegemoet te komen, wensen van de sociale partners en de pensioensector. 

Volgens de huidige pensioenregels mogen fondsen alleen indexeren als dat toekomstbestendig gebeurt. Dat betekent dat fondsen niet meer mogen indexeren dan op grond van hun beleidsdekkingsgraad verantwoord is. Dit gold tot nu toe ook voor de inzet van depots. Met het voorstel van Klijnsma kan in een aantal specifieke gevallen tijdelijk van deze regel worden afgeweken. Door de mogelijkheid om bepaalde groepen via extra indexatie te compenseren, wordt het voor sociale partners gemakkelijker om bepaalde afspraken te maken over een aanpassing van de pensioenregeling of om bij fusies van pensioenfondsen de groep deelnemers tegemoet te komen uit het fonds dat voorheen een gunstigere dekkingsgraad had.

Voorwaarden voor extra indexatie
Aan de extra indexatie uit een depot zijn wel voorwaarden verbonden. Zo mag een fonds maximaal 10 jaar afwijken van de indexatieregels. Ook moet de groep die binnen een fonds een verhoogde indexatie krijgt duidelijk zijn afgebakend. Toekomstbestendig indexeren moet als hoofdregel voorop blijven staan om ervoor te zorgen dat de middelen in een fonds evenwichtig over alle generaties verdeeld worden.

 

Reageer op dit artikel