nieuws

Nederland scoort punten met pensioenstelsel

Pensioen 1333

Nederland scoort punten met pensioenstelsel

De dekkingsgraad staat er bij veel pensioenfondsen niet goed voor, kortingen op de pensioenen dreigen en tal van deskundigen, belangenorganisaties en politici maken zich zorgen. Toch scoort het Nederlandse pensioenstelsel in internationaal perspectief goed. Nederland stijgt naar de vierde plek op de wereldranglijst van duurzame pensioensystemen die Allianz bijhoudt. Alleen Australië (1),  Denemarken (2)  en Zweden (3) gaan Nederland voor. 

Voor de Pensions Sustainability Index (PSI) van Allianz zijn wereldwijd 54 landen zijn onderzocht. De index analyseert de situatie van pensioensystemen en weerspiegelt de houdbaarheid van een pensioenstelsel op lange termijn. De PSI combineert de verschillende karakteristieken van pensioenstelsel met de factoren die deze beïnvloeden, waaronder beleidswijzigingen. De index biedt een indicatie op grond waarvan landen volgens Allianz hervormingen moeten doorvoeren om hun pensioenstelsel houdbaar te houden.

Verbetering door verhoging pensioenleeftijd 
Een fors aantal van de landen in het onderzoek laat een verbetering van de duurzaamheidsscore zien. Snelste stijgers (meer dan vijf plaatsen) zijn Chili, Frankrijk, Japan, Maleisië en Mexico. Dit ondanks dat de demografische vooruitzichten voor veel van deze landen zijn verslechterd. De trend is met name het gevolg van twee factoren: een algemene verhoging van de effectieve pensioenleeftijd en de neerwaartse bijstellingen in de prognoses pensioenuitgaven voor de komende decennia. Beide factoren zijn uitkomsten van de pensioenhervormingen, welke in de meeste gevallen ongeveer een decennium geleden zijn uitgevoerd en nu langzaam hun vruchten beginnen af te werpen. “Dat is goed nieuws voor onze toekomstige pensioengeneraties, zoals de millennials”, zegt Mart Vreven, directeur Pensioenen bij Allianz Benelux. De aanpak in Nederland springt er volgen hem uit.   “De ingezette maatregelen zijn ten goede gekomen aan de duurzaamheid van het pensioenstelsel. De minder goede demografische score wordt daarmee ruimschoots goed gemaakt. Positief is daarnaast dat in Nederland de toekomstbestendigheid van het pensioenstelsel nog steeds hoog op de agenda staat.”

Ten koste van niveau en zekerheid voordelen
Brigitte Miksa, Hoofd Internationale Pensioenen bij Allianz Asset Management, voegt een belangrijke kanttekening toe; “Onze studie beoordeelt de financiële houdbaarheid van de publieke pensioenstelsels, maar laat de financiële houdbaarheid van overheidspensioenen buiten beschouwing. De hervormingen van de afgelopen tien jaar hebben de houdbaarheid van de pensioenstelsels verbeterd. Dit ging echter ten koste van het niveau en zekerheid van de voordelen. Deze ontwikkeling toont aan hoe gevoelig het is om pensioenstelsels te hervormen. Je moet de financiële gezondheid van de ene generatie veilig stellen en er tegelijk alles aan doen om de financiële vooruitzichten van toekomstige generaties niet in gevaar te brengen.”

Adequaat pensioenstelstel

Weinig landen scoren hoog op zowel de houdbaarheid als de toereikendheid van hun pensioensysteem. Uitzonderingen hierin zijn Nederland, Noorwegen en Nieuw Zeeland. Andere landen scoren hoog op één van deze dimensies, maar presteren onder maats op de andere. Zuid-Europese landen hebben bijvoorbeeld een sterk overheidspensioen, maar dit gaat ten koste van de financiële houdbaarheid van het systeem. Daarbij genereren de tweede en derde pijlers in deze landen een minimaal extra inkomen.

 

Reageer op dit artikel