nieuws

Minimumdekkingsgraad pensioenfondsen verder uit zicht

Pensioen 760

Minimumdekkingsgraad pensioenfondsen verder uit zicht

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen is in het derde kwartaal met 1,5 procentpunt gedaald naar 98,1%, zo heeft toezichthouder DNB becijferd. Daarmee is de beleggingspot van pensioenfondsen inmiddels ruim 6 procentpunten verwijderd van de minimaal vereiste omvang. 

De beleidsdekkingsgraad geeft het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden; deze maatstaf moet worden gehanteerd bij beleidsbeslissingen. Op basis van de dagelijkse marktinformatie is de gemiddelde dekkingsgraad eind september uitgekomen op 96,8%. Dat is 0,2 procentpunt hoger dan eind juni. In totaal bedroeg de waarde van de pensioenverplichtingen eind vorige maand € 1.331 mld, ruim € 32 mld meer dan aan het eind van het tweede kwartaal. “Dit werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door een daling van de rentetermijnstructuur waarmee de pensioenverplichtingen worden berekend. De daling van de rentetermijnstructuur was in het derde kwartaal minder groot dan in het voorafgaande kwartaal. Zo daalde voor looptijd 30 jaar de rente met bijna 9 basispunten, tegenover een daling van bijna 18 basispunten voor dezelfde looptijd in het tweede kwartaal”, licht DNB toe.
Tegenover de verplichtingen stond een waarde aan beschikbare middelen van € 1.288 mld, wat € 33,5 mld meer was dan een kwartaal eerder. “Door de daling van de kapitaalmarktrente nam de waarde van staatsobligaties en bedrijfsobligaties gemiddeld genomen toe. Ook aandelen en vastgoedbeleggingen stegen gemiddeld in waarde. De toename van de waarde van de beschikbare middelen was in het derde kwartaal iets hoger dan die van de pensioenverplichtingen waardoor de dekkingsgraad gebaseerd op dagelijkse marktinformatie licht toenam.”

Ruim zes miljoen deelnemers
De wettelijk vastgestelde minimaal vereiste dekkingsgraad is voor de meeste pensioenfondsen op of iets boven de 104,2%. “Voor een aantal pensioenfondsen ligt hun beleidsdekkingsgraad momenteel onder het wettelijk vereiste minimum. Bij deze pensioenfondsen waren eind september 4,0 miljoen actieve en 2,4 miljoen pensioengerechtigde deelnemers aangesloten.”
Aon Hewitt gaf begin deze maand al aan dat kortingen volgend jaar onvermijdelijk lijken met de huidige stand van de dekkingsgraden.

 

 

Reageer op dit artikel