nieuws

Kamervragen over geschiktheidstoets voor zittende pensioenfondsbestuurders

Pensioen 1503

Kamervragen over geschiktheidstoets voor zittende pensioenfondsbestuurders

D66-kamerlid Steven van Weyenberg wilt van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken weten of het waar is dat zittende pensioenfondsbestuurders in principe geen geschiktheidstoets hoeven af te leggen bij De Nederlandsche Bank (DNB). “Waarom zijn zij dat niet verplicht te doen en nieuw te benoemen bestuurders wel?”

Ook wil het Kamerlid weten hoeveel pensioenfondsbestuurders door deze regel niet zijn getoetst door DNB. Van Weyenberg: “Heeft u ooit overwogen om ook zittende pensioenfondsbestuurders verplicht eenmalig een toets te laten afleggen? En worden pensioenfondsbestuurders die voorgedragen worden voor herbenoeming ook getoetst? Zo nee, waarom niet? En zo ja, in hoeveel procent van de gevallen worden voor herbenoeming voorgedragen bestuurders afgetoetst?”

Hertoets
Van Weyenberg meldt dat DNB kan besluiten tot een hertoets als zij daar aanleiding toe ziet. “Hoe vaak is het gebeurd dat DNB heeft besloten dat een bestuurder een tussentijdse toets of hertoets moest afleggen? En op basis waarvan?” Ook vraag hij aan Klijnsma een overzicht van het aantal hertoetsingen dat is afgezet tegen het aantal bestuurders. Daarnaast vraagt het Kamerlid om een overzicht van het aantal getoetste bestuurders per fonds van de grootste 250 fondsen.

Relatie
Als laatste vraagt Van Weyenberg aan Klijnsma of er onderzoek is gedaan naar de relatie tussen de prestaties van een pensioenfonds en de door toetsing bewezen geschiktheid van een bestuurder. “Zo ja, kunt u dit onderzoek delen met de Kamer? Zo nee, bent u bereid dit onderzoek alsnog te laten uitvoeren?”

Reageer op dit artikel