nieuws

Kabinet wuift Europese regelgeving voor derde pijler weg

Pensioen 5839

Kabinet wuift Europese regelgeving voor derde pijler weg

Het Kabinet ziet niets in een Europese regelgevend kader voor de zogeheten derde pijler pensioenen. Het ministerie van Financiën heeft dit mede namens de toezichthouders DNB en AFM laten weten in reactie op een Europese consultatie over zo’n kader. Ook een voorstel voor verplichtstelling van advies bij ‘persoonlijke pensioenen’ wijst het Kabinet van de hand.

De noodzaak voor een Europees derde pijler pensioen is er volgens het Kabinet niet. “Nederland heeft een universeel derde pijler pensioen dat gepensioneerden voorziet van een minimum inkomen en een tweede pijler pensioen met een hoge deelnamegraad onder werknemers. Er is ook een derde pijler pensioen markt die in zijn algemeenheid goed functioneert en burgers de mogelijkheid biedt om aanvullend te sparen voor de oude dag.”
Van toegangsbarrières voor nieuwkomers is volgens het ministerie van Financiën geen sprake. “In Nederland zijn verschillende verzekeraars, banken en vermogensbeheerders actief in de derde pijler markt. Consumenten kunnen een specifiek product kiezen dat past bij hun behoeften.”

Belastingarbitrage door Europees persoonlijk pensioen
Ook aan de toegevoegde waarde van een Europees pensioen wordt stevig getwijfeld. “In Nederland is al een goed functionerende pensioenmarkt voor de derde pijler die ook open staat voor Europese aanbieders van persoonlijk pensioen. Er zou ruimte kunnen zijn voor groei in de markt voor zelfstandigen maar in die markt bestaan al passende producten.” Het kabinet vreest ook belastingarbitrage bij een Europees persoonlijk pensioen. “Bij een Europees regelgevend kader moet in aanmerking worden genomen dat er duidelijke en niet overbrugbare verschillen zijn in de fiscale stimulering.”

Advies betekent aanzienlijke investering
Meer specifiek stelt het Kabinet in de consultatie dat het open staat voor verschillende distributiekanalen voor persoonlijk pensioen, zoals er maar geen sprake is van kickbacks of andere “perverse incentives” die kunnen leiden tot missselling. De suggestie voor verplicht advies wijst het van de hand. “Nederland is van mening dat de aanbieder van pensioenproducten moet besluiten of advies voor iedere consument nodig is. Advies kan gepast zijn, afhankelijk van de complexiteit van het product. Advies kan echter ook een aanzienlijke investering betekenen. Verplicht advies kan de motivatie om deze producten te overwegen verminderen.”

Reageer op dit artikel