nieuws

Dekkingsgraad pensioenfondsen blijft te laag

Pensioen 812

Dekkingsgraad pensioenfondsen blijft te laag

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen daalde in september van 98% naar 97%. De beleids­dekkingsgraad, die leidend is voor kortingen of indexatie, bleef gelijk op 98%. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

De korte rente daalde in september, maar de lange rente steeg met ongeveer vier basispunten. De verplichtingen bleven per saldo gelijk. Door de stijging van de lange rente daalde de obligatieportefeuille beperkt in waarde. De meeste aandelenmarkten lieten de eerste helft van september veel waardeverlies zien, maar aan het einde van de maand was het meeste verlies weer hersteld. Per saldo is het vermogen van pensioenfondsen in september iets afgenomen.

Levensverwachting beperkt gestegen
Naast de rente is de levensverwachting een bepalende factor voor de hoogte van pensioenverplichtingen. Elke twee jaar publiceert het Actuarieel Genootschap (AG) de nieuwe sterftetafels waarmee pensioenfondsen rekenen. Uit de tabellen die het AG op 13 september presenteerde, blijkt dat de levensverwachting opnieuw is toegenomen. De stijging is dit keer beperkt; pensioenfondsen moeten hun verplichtingen uiterlijk eind 2016 enkele tiende procenten hoger vaststellen.

Kortingen in 2017
Op basis van de huidige beleidsdekkingsgraad, die bepalend is voor kortingen en indexaties, lijken kortingen volgens Aon in 2017 onafwendbaar. ”Kortingen mogen echter gespreid worden over 10 jaar, waarmee de impact per 1 januari 2017 beperkt zou kunnen blijven,” zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij de afdeling Retirement & Financial Management van Aon Hewitt.

Meer tijd voor herstel
In de Tweede Kamer leven veel zorgen over nieuwe kortingen op de pensioenen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weigert vooralsnog in te gaan op het verzoek van de oppositiepartijen om iets aan de rekenrente te doen. Zij gaat wel onderzoeken of pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad meer tijd kunnen krijgen voor herstel. “Het is de vraag of een langere hersteltermijn de fundamentele problemen door de lage rente voldoende opvangt,” aldus Driessen. ”Ook de belangen van de verschillende generaties moeten daarbij in het oog worden gehouden.”

Reageer op dit artikel