nieuws

Adviseurs verwachten weinig afkoop van pensioen eigen beheer

Pensioen 1056

Adviseurs verwachten weinig afkoop van pensioen eigen beheer

Pensioenadviseurs denken dat een gering aantal directeuren-grootaandeelhouders hun pensioenaanspraken zullen gaan afkopen. De voorkeur zal uitgaan naar premievrije voortzetting of omzetting in een speciale ‘oudedagsverplichting’. Dat bleek gisteren tijdens een speciale bijeenkomst van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer, die op 1 januari 2017 van kracht moet worden.

De impopulariteit van de variant afkoop kan een probleem worden voor staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën.  Hij heeft in de Rijksbegroting een eenmalige belastingopbrengst van twee miljard euro laten opnemen voor het beëindigen van de regeling.

Pensioenverzekeringen overdragen
Spreker tijdens de NOPD-bijeenkomst in Baarn was mr. Hans Buijze, secretaris van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst. Hij is als adviseur van het ministerie van Financiën nauw betrokken bij het voortraject van het wetsvoorstel tot uitfasering van pensioen in eigen beheer. Voor een volle zaal met 70 pensioendeskundigen legde Buijze onder meer uit dat een DGA alleen pensioenaanspraken mag afkopen die zijn opgebouwd in eigen beheer. “Aanspraken bij een andere pensioenuitvoerder, bijvoorbeeld een verzekeraar, mag de DGA niet afkopen.”
Een DGA kan de waarde van elders lopende pensioenvoorzieningen wel overgedragen naar de eigen BV, om die vervolgens af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. Buijze benadrukte dat een dergelijke overdracht vóór 31 december 2016 moet plaatsvinden. Maar hij wees tevens op de mogelijkheid dat staatssecretaris Wiebes deze termijn zal verlengen. Dit zal moeten blijken tijdens de verdere Kamerbehandeling van het wetsvoorstel. Die sluit op 13 december als de Eerste Kamer erover zal stemmen.

Aansprakelijkheid bij advies aan zowel DGA als partner
Buijze vroeg verder nadrukkelijk aandacht voor de positie van de partner. De huidige partner van de DGA moet te allen tijde een handtekening zetten onder het verzoek om de pensioenvoorziening om te zetten in een oudedagsverplichting of om die af te kopen. Voor gewezen partner(s) met een pensioenaanspraak geldt die verplichte handtekening eveneens. Zij moeten dat doen op een te downloaden formulier, dat straks moet worden opgestuurd naar de Belastingdienst in Heerlen. Buijze waarschuwde de aanwezige pensioenadviseurs voor het bijstaan van zowel de DGA als diens (gewezen) partner. “Dat is met het oog op je aansprakelijkheid risicovol.”

Reageer op dit artikel