nieuws

Adfiz: ‘DGA verdient dezelfde pensioenmogelijkheden als anderen’

Pensioen 1066

Adfiz: ‘DGA verdient dezelfde pensioenmogelijkheden als anderen’

Adfiz pleit ervoor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) onder de werking van de regels van de Pensioenwet te laten vallen. Per 1 januari kan een (DGA) naar verwachting het pensioen niet meer opbouwen in eigen beheer. De Tweede Kamer behandelt binnenkort het wetsvoorstel dat dit moet regelen. Omdat een DGA ervoor kan kiezen om pensioen op te bouwen bij een professionele aanbieder, vindt Adfiz dat een DGA dezelfde mogelijkheden en zekerheden moet krijgen als andere pensioendeelnemers.

In een brief naar de Vaste commissie voor Financiën wijst Adfiz op de belangrijke voordelen die dit voor een DGA kan hebben. “Voordelen zijn in onze ogen onder andere de lagere uitvoeringskosten van de pensioenregeling en het recht hebben op waardeoverdracht om oude pensioenaanspraken samen te voegen in dezelfde pensioenpot. Daarnaast wordt correcte, heldere en evenwichtige communicatie over het pensioen gegarandeerd. Ook wordt een DGA in mogelijkheid gesteld om het pensioenkapitaal door te beleggen na de pensioendatum en komt er toegang tot een ruimer productaanbod op een bredere pensioenmarkt met meerdere pensioenuitvoerders.”

Reageer op dit artikel