nieuws

VDAB: ‘Wijzigingen DNB maken pensioenopbouw onbetaalbaar’

Pensioen 2140

VDAB: ‘Wijzigingen DNB maken pensioenopbouw onbetaalbaar’

De voorgestelde pensioenwijzigingen van De Nederlandsche Bank uit de Occasional Studie van februari 2015 zorgen ervoor dat de pensioenopbouw voor ouderen onbetaalbaar wordt. Dat concludeert de Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer (VDAB) na onderzoek van mbo- en hbo-leerlingen.

“De conclusie van DNB dat uitsluitend een actuariële pensioenpremie garandeert dat jongeren evenveel betalen als oudere deelnemers werd gelogenstraft bij een geïndexeerde pensioenopbouw”, concludeert de VDAB. De belangenvereniging meent dat dit tegen kan worden gegaan als de toegezegde pensioenopbouw jaarlijks wordt verhoogd met de gangbare rentevoet. “We hebben deze inzichtelijk gemaakt in de indexatietabel, ongeacht de tussentijdse salarisontwikkeling. Maar juist de door DNB voorgestelde actuariële pensioenpremie is gevoelig voor de jaarlijks wisselende rentevoet en maakt oudere pensioendeelnemers kwetsbaar voor jaarlijks stijgende pensioenpremies. De pijnlijke conclusie is voor pensioendeelnemers boven 55 jaar dat hun pensioenopbouw onbetaalbaar wordt voor werkgever en werknemer.”

Verkeerd voorstel?
Verder blijkt uit het onderzoek dat DNB gebruik maakt van een Spaarfondsconstructie zonder afdekking van het weduwe en nabestaande pensioen, zegt de VDAB. “Dat is goed bruikbaar voor een beschikbare premie regeling. Maar concreet is het voorstel van DNB gewoon een kapitaalverzekering bij leven die door verzekeraars wordt aangeboden met premierestitutie bij overlijden voor de uitkeringsdatum.”

Reageer op dit artikel