nieuws

Toename levensverwachting van invloed op dekkingsgraden pensioenfondsen

Pensioen 1226

Toename levensverwachting van invloed op dekkingsgraden pensioenfondsen

De levensverwachting in Nederland is de afgelopen jaren weer iets toegenomen. Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft in de Prognosetafel 2016 berekend dat de levensverwachting van een in 2016 geboren meisje 93 jaar is en van een in 2016 geboren jongen 90 jaar. De nieuwe cijfers zijn van belang voor pensioenfondsen en levensverzekeraars, zeker omdat de nieuwe Prognosetafel in termen van technische voorzieningen zwaarder is dan de Prognosetafel 2014.

Volgens een onderzoek van het AG heeft deze tendens grote impact op de samenleving. “Voor pensioenfondsen en levensverzekeraars is het van belang om continu inzicht te hebben in deze ontwikkeling om gedane beloften na te kunnen komen. Wij zien het dan ook als onze rol de financiële sector inzicht te verschaffen in deze ontwikkelingen met behulp van prognosetafels.” Zo kan de Prognosetafel worden gebruikt voor het vaststellen en toetsen van hun technische voorzieningen en premies, aldus het AG.

Toename
Het AG meldt dat de Prognosetafel AG2016 in termen van technische voorzieningen op totaalniveau zwaarder is dan de Prognosetafel van twee jaar geleden. “De effecten van de nieuwe prognoses zullen niet voor alle portefeuilles hetzelfde zijn”, zegt het AG. “De samenstelling naar leeftijd en geslacht bepaalt met name de effecten voor een specifieke portefeuille. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat bij een rekenrente van 3% voorzieningen voor fondsen die alleen uit mannen bestaan de voorzieningen met 0,2% zullen toenemen. Fondsen met veel vrouwen zien zelfs een toename van 0,5%. Als een rekenrente van 1% wordt gehanteerd, is de toename 0,3% voor mannen en 0,7% voor vrouwen.”

Verhoging pensioenleeftijd
Uiterlijk op 1 januari 2017 moet er duidelijkheid komen ten aanzien van een eventuele verhoging van de AOW-leeftijd in 2022 en de pensioenrichtleeftijd in 2018 op basis van de dan meest recente ramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. “Als de Prognosetafel AG2016 wordt gebruikt voor de vaststelling van de pensioenrichtleeftijd, dan dient op basis van de huidige wetgeving een verhoging van de pensioenrichtleeftijd in 2018 van 67 naar 68 jaar te worden doorgevoerd”, aldus het AG.

Reageer op dit artikel