nieuws

‘Pensioenfondsen gaan sterk groeien in beschikbare premieregelingen’

Pensioen 1526

‘Pensioenfondsen gaan sterk groeien in beschikbare premieregelingen’

Verzekeraars verliezen de komende jaren terrein op de markt voor beschikbare premieregelingen, zo voorspelt Aon Hewitt. Het marktaandeel van verzekeraars zal krimpen tot 53% (nu 71%), terwijl het aandeel van pensioenfondsen gaat toenemen van 6% naar 21% door de introductie van nieuwe marktpartijen.

Aon Hewitt baseert zijn voorspelling op een onderzoek onder ruim honderd Nederlandse bedrijven en multinationals. Ruim 20% van de werkgevers verwacht over vijf jaar zijn (defined contribution-)pensioenregeling te hebben ondergebracht bij een pensioenfonds. Van alle pensioenregelingen is 5% een beschikbare premieregeling. Onder meer door de Wet verbeterde premieregeling denkt Aon Hewitt dat dit aantal de komende jaren minimaal gaat verdubbelen.
Van alle beschikbare premieregelingen is 94% ondergebracht bij een verzekeraar of een PPI. Het aandeel van pensioenfondsen zal volgens Aon Hewitt echter gaan toenemen: “Nieuwe marktpartijen, zoals Algemene Pensioenfondsen (APF) en Europese pensioenfondsen (IORP), zullen binnen vijf jaar echter een marktaandeel opbouwen van bijna 20%.”

Binnen de verzekerde regelingen neemt de beschikbare premieregeling een prominente plek in: in 2015 was 58% van de verzekerde regelingen een beschikbare premieregeling. Bij bedrijfstakpensioenfondsen is dat aandeel slechts 6%.

Teleurstelling voor PPI’s
De PPI zou weleens de dupe kunnen worden van de opmars van pensioenfondsen, denkt Aon Hewitt: hun marktaandeel stagneert. “PPI’s hebben tot enorme prijsdruk op de DC-markt geleid. Door de lage kosten hebben de meeste PPI’s in het begin verlies geleden en schrijven enkelen pas recent zwarte cijfers. De verschuiving naar nieuwe pensioenuitvoerders kan een zware teleurstelling zijn voor PPI’s, omdat het op een moment komt dat zij eindelijk winst kunnen behalen. De kans is groot dat PPI’s ondergebracht worden in een APF of dat consolidatie van het aantal PPI’s optreedt.”

Reageer op dit artikel