nieuws

Netspar: ‘Pensioen 1-2-3 leidt nauwelijks tot beter vindbare informatie’

Pensioen 1807

Netspar: ‘Pensioen 1-2-3 leidt nauwelijks tot beter vindbare informatie’

Pensioen 1-2-3, het nieuwe model voor pensioencommunicatie, leidt nog niet direct tot beter vindbare informatie over pensioenen. Ook de gebruiksvriendelijkheid kan beter. Dat blijkt uit een eerste analyse die Netspar-onderzoekers Leo Lentz en Henk Pander Maat kort na invoering van de nieuwe regels uitvoerden onder de twintig grootste pensioenfondsen van Nederland.

Het communicatiemodel biedt deelnemers drie informatielagen, die steeds meer details bieden. Het idee is dat informatie zo toegankelijker en beter vindbaar wordt. In de praktijk blijkt echter bij meer dan de helft van de bekeken websites Pensioen 1-2-3 niet vindbaar op de homepage, zo concluderen de onderzoekers. “Twaalf van de twintig websites bieden bovendien geen navigatiemogelijkheden binnen Pensioen 1-2-3, waardoor het zoeken naar informatie moeizaam verloopt. Slechts vier fondsen bieden de mogelijkheid om op basis van vraag en antwoord op een interactieve manier snel tot relevante informatie te komen.”

Antwoorden niet vindbaar
Lentz en Maat geven aan met vier realistische pensioenvragen de kwaliteit van de informatie te hebben beoordeeld. “Het gebruik van vakjargon blijft een probleem. Een term als uitkeringsovereenkomst wordt in de meeste gevallen niet uitgelegd. Bij negen fondsen was er op vragen als: ‘Wie telt wel of niet mee als partner?’ of: ‘Is het voor mij mogelijk om te starten met een lager pensioenbedrag?’ geen antwoord te vinden. Doordat veel fondsen het model aanbieden naast de eigen informatie, heeft de deelnemer bovendien vaak te maken met een verdubbeling van de hoeveelheid informatie waar hij zijn weg in moet vinden.”

Aanbevelingen
Zo kort na de verplichtstelling van Pensioen 1-2-3 op 1 juli van dit jaar is er volgens de analyse nog veel ruimte voor verbetering. “Met name op het gebied van integratie binnen de website, navigatiemogelijkheden tussen de lagen, het bieden van informatie op maat en het verminderen van vakjargon.” De onderzoekers pleiten voor beleidsruimte voor pensioenorganisaties om Pensioen 1-2-3 vanuit de praktijk te verbeteren.

Nuttig onderzoek
De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars laten in een reactie weten “het een onderzoek te vinden dat goede aandachtspunten bevat voor pensioenuitvoerders bij de implementatie en verdere vormgeving van Pensioen 1-2-3.” De Pensioenfederatie en het Verbond merken wel op dat het onderzoek van Netspar snel na de introductie van Pensioen 1-2-3 is gehouden. “Meer ruimte tussen de start van het communicatiemodel en dit onderzoek had wellicht een rijper beeld opgeleverd.”
Beide belangenverenigingen gaan Pensioen 1-2-3 in de komende jaren ook evalueren.

Reageer op dit artikel