nieuws

Nederland wil af van huidig pensioenstelsel

Pensioen 2494

Nederland wil af van huidig pensioenstelsel

Ruim zeven op de tien Nederlander geeft de voorkeur aan andere vormen van pensioenopbouw boven het huidige, collectieve pensioenstelsel. Dit blijkt uit onderzoek dat private bank ABN Amro MeesPierson heeft laten uitvoeren. Slechts een kwart van de respondenten geeft de voorkeur aan behoud van het collectieve stelsel.

Van de 1171 Nederlanders vanaf 18 jaar blijkt dat 42% de voorkeur geeft aan een individuele pensioenopbouw en 33% aan een combinatie van collectieve en individuele opbouw.  Veruit de meeste Nederlanders willen in de toekomst zelf hun pensioenuitvoerder kiezen (75%). Als ze zelf hierover kunnen beslissen, kiest bijna de helft voor een pensioenfonds (47%). Met 18% is een bank als pensioenuitvoerder de op één na meest genoemde optie, hoewel het op dit moment voor banken wettelijk niet mogelijk is om pensioenuitvoerder te zijn.  Ruim 70% van de respondenten vindt dat pensioenopbouw voor iedereen verplicht moet zijn. De meest genoemde reden door tegenstanders van verplichte opbouw, is dat ze zelf willen bepalen hoe ze hun geld willen besteden.

Alternatieven
61% van de Nederlanders wil dat een deel van hun pensioen gebruikt mag worden om de hypotheek mee af te betalen. Op dit moment kan dat niet. Tijdelijk geen pensioenpremie hoeven te betalen als de financiële situatie daar om vraagt, is eveneens een aansprekende optie. Driekwart van de respondenten geeft aan hier iets voor te voelen, ook al gaat dit ten koste van de hoogte van het pensioen.

Verplichtstelling
Masha Bril, pensioenexpert bij ABN AMRO MeesPierson: “Uit het onderzoek blijkt dat onze maatschappij steeds meer op het individu gericht is. Dat solidariteit in ons pensioenstelsel door slechts weinigen nog belangrijk wordt gevonden, is daar een treffend voorbeeld van. Tegelijkertijd wil wel een overgrote meerderheid verplichtstelling van pensioenopbouw. Daarin lijkt een tegenstelling verborgen. Of wellicht ook weer niet, want mogelijk wil het individu juist verplichtstelling uit eigenbelang. Als iedereen pensioen moet opbouwen, wordt voorkomen dat het individu financieel opdraait voor de latere lasten van anderen. Aan de andere kant – hoewel de cijfers op het eerste oog dus anders lijken te beweren – is het niet per definitie ieder voor zich. Want van de ondervraagden wil 25% een collectief stelsel en 33% een deels collectief stelsel om pensioen op te willen bouwen.”

Reageer op dit artikel