nieuws

Hoogleraren: ‘Pensioennota Klijnsma is eenzijdig verhaal’

Pensioen 1793

Hoogleraren: ‘Pensioennota Klijnsma is eenzijdig verhaal’

De Perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel die staatssecretaris Klijnsma kort voor het zomerreces aan de Tweede Kamer aanbood, is een eenzijdig verhaal. Dit stellen de hoogleraren Erik Lutjens, Herman Kappele en de onderzoekers Ivor Witte en Monique van der Poel namens het Expertisecentrum Pensioenrecht van VU. Volgens hen belicht Klijnsma de problematiek hoofdzakelijk vanuit economisch perspectief en blijven juridische en fiscale hindernissen buiten beschouwing.

De nota van de staatssecretaris sorteert voor op een ander pensioencontract waarbij de doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Ook moet er meer transparantie ontstaan over het te realiseren pensioenresultaat en moet er meer keuzevrijheid komen bij de betaling van pensioenpremies. Hierbij denkt Klijnsma aan een variant met een individueel pensioenpotje met collectieve risicodeling en een pensioencontract op basis van voorwaardelijke toezeggingen met spreiding van financiële schokken.

Flinke lijst met kanttekeningen
Het expertisecentrum van de VU heeft een flinke lijst met kanttekeningen bij de plannen van Klijnsma. “De stelling dat de doorsneesystematiek leidt tot een ongewenste herverdeling tussen jongeren en ouderen is onjuist”, aldus Kappele c.s. “Opbouw en financiering van aanspraken zijn twee verschillende zaken. Degressieve opbouw betekent dat onderscheid zal worden gemaakt op grond van leeftijd. Voor dit leeftijdonderscheid lijkt er bij een middelloonregeling geen (Europeesrechtelijke geaccepteerde) rechtvaardigingsgrond. Aan de vormgeving van degressieve opbouw bij een premieovereenkomst staat het fiscale staffelbesluit betreffende toelaatbare premiehoogte bij verschillende leeftijdgroepen aan een hanteerbare uitvoering in de weg.”

Verboden inbreuk op eigendom
Het expertisecentrum noemt de fiscale behandeling “een essentieel element” bij de vormgeving van pensioenregelingen. “Wijzigingen in wetgeving ten aanzien van het pensioenstelsel zal gepaard gaan met overgangsrecht. Indien opgebouwde rechten niet geëerbiedigd worden, is er een risico van een verboden inbreuk op eigendom. Een economische variant die juridisch niet mogelijk is of op fiscale obstakels stuit, zal uiteindelijk – wellicht vele jaren en procedures later – inhoudsloos blijken te zijn.”

Reageer op dit artikel