nieuws

Voorstel flexibele AOW krijgt handen Kamer niet op elkaar

Pensioen 2318

Voorstel flexibele AOW krijgt handen Kamer niet op elkaar

De initiatiefwet voor een flexibele AOW van onafhankelijk Tweede Kamerlid Norbert Klein krijgt de handen in het parlement nog niet direct op elkaar. In een schriftelijke reactie ter voorbereiding op de openbare behandeling van het wetsvoorstel regent het vragen van de fracties, die weinig toegevoegde waarde zien en vrezen voor hoge kosten.

Het wetsvoorstel van Klein beoogt mensen een keuze te geven of ze eerder of later stoppen met werken. De uitkering is dan afhankelijk van het moment dat ze de AOW laten ingaan. Eerder had staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) al laten weten dat het kabinet geen heil ziet in het idee, omdat de werkgelegenheid krimpt en de overheid per saldo meer kwijt is aan AOW-uitkeringen. De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken sluit zich in grote lijnen aan bij de bezwaren van Klijnsma.

Informatieverstrekking
De PvdA wil weten waarom Klein pleit voor een periode van 5 jaar en vraagt zich af hoe werknemers informatie moeten gaan inwinnen over de mogelijkheid om de AOW flexibel te laten ingaan. “Deelt de initiatiefnemer de zorgen van de PvdA-fractie dat met dit voorstel pensioenen steeds meer beginnen te lijken op een financieel product waarbij financieel advies steeds belangrijker wordt? Hoe gaat de initiatiefnemer voorkomen dat er een markt ontstaat voor advies om al dan niet gebruik te maken van een flexibele AOW?”
Informatievoorziening is ook een zorg van de SP: “Op welke wijze vindt initiatiefnemer dat pensioenuitvoerders uitvoering moeten geven aan deze informatievoorziening en wat wordt van hen verwacht bij het vaststellen van voldoende structureel inkomen?”

Solidariteit onder druk
Volgens het CDA staat het voorstel op gespannen voet met het volksverzekeringskarakter van de AOW: “Kenmerkend voor de volksverzekering is immers dat men zich niet op individuele basis kan onttrekken aan de wettelijke verplichtingen, omdat dit de collectieve solidariteit ondermijnt.” Zowel VVD als 50plus vindt dat het flexibiliseringsvoorstel geen werkelijke extra keuzevrijheid brengt, omdat pensioengerechtigden nu ook nog kunnen doorwerken en daarmee AOW kunnen opsparen. Bovendien laten berekeningen van het Centraal Planbureau zien dat de uitkeringslasten tot en met 2024 met € 3 mld toenemen, werpen veel fracties tegen.
De regeringspartijen vragen zich tot slot af hoe de aanvullende (tweedepijler)pensioenen afgestemd gaan worden op een flexibele AOW en wijzen op verdere uitvoeringsproblemen voor pensioenuitvoerders.

Reageer op dit artikel