nieuws

TPRA: ‘Beleidsdekkingsgraad zakt verder weg’

Pensioen 1678

TPRA: ‘Beleidsdekkingsgraad zakt verder weg’

De nominale dekkingsgraden van pensioenfondsen hebben zich in het tweede kwartaal van dit jaar gestabiliseerd. The Pension Rating Agency (TPRA) meldt dat, na “een dramatische eerste kwartaal” in april een lichte verbetering optrad, waarna de dekkingsgraden gemiddeld op een stabiel, maar te laag, niveau bleven. Maar de kans op grote verdere dalingen, alsook sterk herstel, lijkt voor de komende periode te zijn afgenomen. De beweeglijkheid van de dekkingsgraden, gemeten over de voorgaande 12 maanden, is namelijk verminderd. Dit concludeert TPRA in de ‘TPRA-monitor dekkingsgraden 2016-II‘.

TRPA concludeert dat de nominale dekkingsgraden dit jaar in het tweede kwartaal lager zijn dan in dezelfde periode vorig jaar. Daardoor zijn de beleidsdekkingsgraden verder zijn gedaald met 2,7%. “Hoewel het percentage fondsen met een dekkingstekort op basis van de actuele dekkingsgraad sinds eind maart is afgenomen, kwamen er in het tweede kwartaal meer fondsen bij die op basis van hun beleidsdekkingsgraad een dekkingstekort hebben”, meldt TPRA. Bij verschillende fondsen zijn kortingen op de pensioenaanspraken hierdoor concreter in beeld gekomen

Grote 5
De nominale dekkingsgraden zijn in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld met 0,4% gestegen, meldt TRPA. De Grote 5 (ABP, PFZW, PME, PMT en bpfBouw) zijn iets achtergebleven, met een gemiddelde stijging van 0,2%. Ook de dekkingsgraden van de ‘Overige bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen’ bleven onder het gemiddelde met een toename van 0,1%. De dekkingsgraad van ondernemingspensioenfondsen steeg in het tweede kwartaal met gemiddeld 0,9% het meest.

Rooskleurig
Eerder dit jaar meldde TRPA al dat de beleidsdekkingsgraad een te rooskleurig beeld zou geven van de daadwerkelijk situatie. “De beleidsdekkingsgraad schetst op dit moment een te rooskleurig beeld. Indexaties blijven uit en de kans op kortingen is groter dan op basis van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad aan het eind van 2015 verwacht mocht worden.” TPRA pleitte er in maart al voor dat pensioenfondsen daarom hun nominale dekkingsgraden blijven publiceren. “De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde en wijkt daardoor per definitie af van de huidige situatie. De beleidsdekkingsgraad moet om die reden niet gebruikt worden als indicator voor de actuele reserves. De nominale dekkingsgraad geeft daarentegen exact de ‘stand van het moment’ weer.”

Reageer op dit artikel