nieuws

Pensioenfederatie niet tevreden met uitkomst consultatie Wet transparant toezicht

Pensioen 1804

Pensioenfederatie niet tevreden met uitkomst consultatie Wet transparant toezicht

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft in juni de branche gevraagd om kritisch naar de Wet transparant toezicht financiële markten te kijken, met als doel het toezicht transparanter te maken. De Pensioenfederatie laat op haar website weten “met verbazing te hebben gekeken” naar de uitkomst van de consultatie. “Wij kunnen niet goed doorgronden welke implicaties de nieuwe wetgeving mogelijk met zich meebrengt.”

De Pensioenfederatie constateert dat de consultatie vooral is gericht op partijen die actief opereren op de particuliere en commerciële markt en vallen onder de werking van de Wet op het financieel toezicht. Pensioenfondsen zijn volgens de belangenbehartiger niet actief op de particuliere markt en “zijn van rechtswege al volledig transparant over hun kosten en rendementen. Wij zien daarom graag dat verwijzingen naar pensioenwetgeving uit het wetsvoorstel worden geschrapt. Of we zien graag een separaat wetsvoorstel met betrekking tot pensioenwetgeving ter consultatie tegemoet.”

Voorstel schrappen
De Pensioenfederatie vindt het daarnaast “opmerkelijk” dat een wetsvoorstel ter consultatie wordt aangeboden zonder dat daarbij de daadwerkelijke inhoud van het wetsvoorstel met betrekking tot pensioenfondsen en pensioenwetgeving wordt gedeeld. De belangenbehartiger doet het kabinet een dringende oproep om artikelen III en IV uit het wetsvoorstel te schrappen. “Indien het kabinet van oordeel is dat de twee toezichthouders van pensioenfondsen onvoldoende mogelijkheden hebben om informatie van pensioenfondsen in de media te uiten, en een dergelijke uitbreiding van bevoegdheden als proportioneel gezien moet worden, dan zien wij graag een separaat wetsvoorstel ter consultatie tegemoet”, aldus de Pensioenfederatie.

Reageer op dit artikel