nieuws

APG ziet toename digitale omgeving MijnFonds

Pensioen 1841

APG ziet toename digitale omgeving MijnFonds

Het aantal deelnemers van de bij APG aangesloten pensioenfondsen dat gebruik maakt van de persoonlijke digitale pensioenomgeving MijnFonds is toegenomen. Inmiddels checkten al 650.000 deelnemers hun pensioensituatie via de online dienst, zo meldt de pensioenuitvoerder.

In de digitale omgeving ‘MijnFonds’ kan een deelnemer op zien hoeveel pensioen hij heeft opgebouwd of ontvangt. De dienst werd in 2015 gelanceerd en is voor steeds meer deelnemers van de bij APG aangesloten pensioenfondsen beschikbaar. Naast een overzicht van opgebouwd pensioen, is voor deelnemers ook het eventuele partner- en nabestaandenpensioen direct inzichtelijk. Afhankelijk van het pensioenfonds is het volgens APG ook mogelijk om het effect van vervroegen, uitstellen of variëren in hoogte van het pensioen online te berekenen.

Het aanpassen van persoonlijke gegevens is voor gebruikers van MijnFonds vrij eenvoudig te regelen, omdat het systeem werkt met DigiD. Daardoor is veiligheid en privacy bovendien geborgd.

Vaker digitaal
Steeds meer gebruikers geven via MijnFonds aan dat ze post over hun pensioen geheel of gedeeltelijk digitaal willen ontvangen. Daarmee leidt MijnFonds niet alleen tot meer gemak voor de deelnemer, maar ook tot minder papierverbruik en lagere uitvoeringskosten.

Reageer op dit artikel