nieuws

AFM: afkoopvoorstel klein pensioen geeft te weinig inzicht

Pensioen 2338

AFM: afkoopvoorstel klein pensioen geeft te weinig inzicht

De AFM vindt dat de informatie die pensioenuitvoerders verstrekken wanneer zij klanten een afkoopvoorstel doen beter kan. Niet in ieder voorstel wordt aangegeven hoeveel een eventueel periodiek ouderdomspensioen zou bedragen. Ook meldt de uitvoerder vaak slechts dat na afkoop ‘de verzekering vervalt’. Dat vindt de AFM niet genoeg.

De toezichthouder vindt dat pensioenuitvoerders duidelijk op de nadelen moeten wijzen. Slechts vermelden dat na afkoop ‘de verzekering vervalt’ vindt de AFM niet concreet en duidelijk genoeg. “Belangrijke nadelen zijn dat de deelnemer geen (periodiek) ouderdomspensioen meer ontvangt en dat een eventueel meeverzekerd nabestaandenpensioen vervalt. Daarnaast kan afkoop fiscale gevolgen hebben, zoals mogelijk meer loonheffing of mogelijke gevolgen voor toeslagen.” Uitvoerders moeten dat duidelijk aangeven, bijvoorbeeld in een tabel met voor – en nadelen.

Periodieke uitkering
De AFM vindt het belangrijk dat de deelnemer geïnformeerd kan kiezen tussen afkoop of een periodieke uitkering. Maar niet in ieder afkoopvoorstel staat hoeveel een eventueel periodiek ouderdomspensioen zou bedragen. “Hierdoor heeft een deelnemer geen inzicht in het gevolg van de keuzemogelijkheid om het pensioen niet af te kopen, maar periodiek uit te laten keren”, aldus de toezichthouder.

De toezichthouder voerde het onderzoek uit bij 7 pensioenverzekeraars en 3 premiepensioeninstellingen. De ondernemingen is verzocht hun informatie op de bevindingen aan te passen.

Reageer op dit artikel