nieuws

Pensioenfondsen nog altijd niet uit gevarenzone

Pensioen 871

Pensioenfondsen nog altijd niet uit gevarenzone

De kans dat de grote pensioenfondsen volgend jaar moeten korten, blijft nadrukkelijk aanwezig. Afgelopen kwartaal wisten de fondsen hun financiële positie min of meer stabiel te houden. Maar de tijd dringt en de pensioenfondsen slagen er maar niet in uit de gevarenzone te komen. Aan de andere kant heeft de Brexit minder impact had dan aanvankelijk verwacht.

Ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW geven in hun kwartaalcijfers aan dat hun actuele dekkingsgraad nog altijd maar net boven de kritisch grens zit, waarbij aan verlaging van de pensioenen eigenlijk niet meer te ontkomen valt. Metaalelektrofonds PME zegt afgelopen kwartaal verder achterop geraakt te zijn met zijn herstelplan. De graadmeter die aangeeft in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen, zit bij deze drie pensioenfondsen rond de 90%. De dekkingsgraad van techniekfonds PMT bedraagt 92%. Van de grote fondsen staat alleen bpfBOUW er nog redelijk voor, met een score van bijna 105%.

Brexit
De laatste maanden zat het de pensioensector ook niet mee. De rentes zijn verder gedaald en de keuze van Groot-Brittannië om uit de Europese Unie te stappen, zorgde voor een schok op de financiële markten. De fondsen wisten het effect van de Brexit uiteindelijk wel binnen de perken te houden met goede rendementen op beleggingen. “De Brexit heeft financiële markten wereldwijd flink opgeschud, maar uiteindelijk bleef de schade voornamelijk beperkt tot een forse daling van het Britse pond”, constateert ABP. De lage rente zorgt voor het fonds voor meer hoofdpijn. “De cruciale vraag voor financiële markten blijft of de centrale banken hun stimulerende beleid doorzetten.”

Impact
Peter Borgdorff, directeur van PFZW, erkent de impact van de Brexit. “Afgelopen kwartaal stond economisch gezien in het teken van de Brexit. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is slecht nieuws voor Europa en de rest van de wereld. Langdurige onzekerheid zorgt nu eenmaal voor onrust op de financiële markten. Als pensioenfonds en wereldwijde belegger hebben we daar last van. Echter, qua financiële positie is de situatie voor ons niet veel anders dan eind eerste kwartaal 2016: een positief rendement en een actuele dekkingsgraad die de afgelopen maanden rond de 90% schommelde. Maar de kans dat we in 2017 de pensioenen moeten verlagen blijft aanwezig.”

Verlagingen
In het Financieel Dagblad waarschuwen de pensioenfondsen in hun kwartaalberichten nadrukkelijk voor pensioenverlagingen. “Kortingsmaatregelen in 2017 lijken steeds dichterbij te komen”, aldus Guus Wouters, directeur van PMT. bpfBOUW behaalde met 4,9% het hoogste rendement in het tweede kwartaal. De andere vier hadden rendementen van rond de 4%.

Reageer op dit artikel