nieuws

Pensioenbestuurders hebben weinig fiducie in waardering kosten en baten

Pensioen 1273

Bestuurders van pensioenfondsen tasten in het duister als het gaat om de werkelijke waarde van de beleggingen en verplichtingen voor de toekomst. Uit een wereldwijd onderzoek onder 400 pensioenbestuurders in opdracht van State Street, blijkt dat slechts 21% de waardering van de toekomstige kosten en de baten in hoge mate vertrouwt. In Nederland en Italië is dit percentage met 10% nog lager.

Pensioenbestuurders hebben weinig fiducie in waardering kosten en baten

Uit het onderzoek blijkt dat Scandinavische pensioenbestuurders het meeste vertrouwen hebben in hoe hun fonds de pensioenvoorzieningen waardeert: 31% van de ondervraagden in deze landen gaf aan een zeer hoge mate van vertrouwen hierin te hebben. In Duitsland, Zwitserland, en de Verenigde Staten heeft een kwart van de pensioenfondsbestuurders een hoge mate van vertrouwen.

“Pensioenfondsen gebruiken steeds geavanceerdere beleggingsmethoden waarmee zij in een breder spectrum aan vermogenscategorieën beleggen. Als gevolg hiervan is het moeilijker geworden om de correcte waarde van beleggingen te bepalen,” aldus Oliver Berger, hoofd Asset Owner Solutions & Strategic Market Initiatives EMEA bij State Street Corp. “Vooruitgang in medische technologie en brede maatschappelijke veranderingen maken het voor pensioenfondsen ook moeilijker om te bepalen wat hun toekomstige verplichtingen zijn,” aldus Berger. Toch zegt slechts een kwart van de pensioenprofessionals (26%) in het onderzoek de hoogste prioriteit te geven aan beheersen van het langlevenrisico.

 

Reageer op dit artikel