nieuws

‘Keuzevrijheid pensioen zorgt voor extra kosten’

Pensioen 995

‘Keuzevrijheid pensioen zorgt voor extra kosten’

Het Centraal Planbureau (CPB) is kritisch over een plan voor een nieuw pensioenstelsel waarbij mensen kunnen kiezen bij welk pensioenfonds ze hun pensioen onderbrengen. Individuele keuzevrijheid leidt in het buitenland vaak tot hoge kosten en in veel gevallen niet tot betere beleggingsresultaten. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken heeft het CPB de toekomst van het pensioenstelsel geanalyseerd.

De eerste analyse van het CPB betreft de uitkomsten van de SER-varianten voor het toekomstige pensioenstelsel bij meer extreme scenario’s en enkele specifieke scenario’s die aansluiten bij de economische situatie in Nederland en Japan. De tweede analyse betreft het plan van de jongerenorganisaties van D66, PvdA en VVD voor het toekomstige pensioenstelsel.

Verschillende scenario’s
“De uitkomsten voor de meer extreme scenario’s illustreren dat het pensioen in alle contracten gevoelig is voor de economische ontwikkeling”, meldt het CPB. “De uitkomsten bij de meest ongunstige scenario’s zijn in de contracten met uitgebreide risicodeling iets minder ongunstig dan in de contracten met beperkte risicodeling. Uitgebreide risicodeling beperkt de verschillen in pensioenresultaat tussen verschillende generaties.”

“De uitkomsten voor de specifieke scenario’s illustreren dat een gunstige financiële positie bij individuele contracten bijna volledig ten goede komt aan ouderen terwijl er bij collectieve contracten meer gedeeld wordt met jongeren.” Ook concludeert het CPB dat ouderen in collectieve contracten met beperkte afdekking van renterisico en jongeren in individuele contracten gevoelig blijken te zijn voor rentedalingen. “Een hoge afdekking van renterisico en een aanpassing van de premie aan veranderingen in de kostprijs van pensioen kunnen de effecten van rentemutaties op het pensioenresultaat beperken.”

Individueel pensioen
Het plan van de jongerenorganisaties omvat een stelsel van individuele pensioenrekeningen met een beperkte risicodeling en een beleggingsbeleid volgens een levenscyclus. Dit sluit volgens het CPB aan bij de individuele variant van de premieovereenkomst en bij een van de SER-varianten. Daarnaast pleiten de jongeren voor invoering van pensioenplicht en vrije keuze van pensioenuitvoerder. “Concurrentie tussen uitvoerders kan prikkelen tot innovatie en kostenreductie, maar ook leiden tot hogere kosten wegens klantenwerving. Pensioenen vormen een complex financieel product. Een goede marktwerking vereist dat aanbieders de belangen van de klant centraal stellen en dat klanten zich verdiepen in de producten en zich kritisch opstellen”, aldus het CPB.

Buitenland
Bij pensioenregelingen zonder garanties zijn de producten van de verschillende aanbieders onderling niet direct vergelijkbaar, waardoor de markt minder transparant is. Het CPB komt tot de conclusie dat ervaringen in het buitenland suggereren dat een actieve rol van de overheid, de sociale partners of de werkgevers bijdraagt aan een goed pensioenresultaat. “De vrije keuze van een uitvoerder vereist bovendien invoering van een systeem van risicoverevening, zoals bij de zorgverzekering. Het creëren van een goed werkende markt bij vrije keuze van pensioenuitvoerder is uitdagend en vereist veel van diverse partijen.”

Reageer op dit artikel