nieuws

Gerard Riemen kritisch op ‘royale rolopvatting’ AFM

Pensioen 1120

Gerard Riemen kritisch op ‘royale rolopvatting’ AFM

Onder de titel ‘Schoenmaker blijf bij je leest!’ schrijft Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, op de site van de pensioenkoepel over de in zijn ogen soms royale rolopvatting van toezichthouders AFM en DNB. Hij roept op tot terughoudendheid.

Riemen noemt als voorbeeld het interview dat de Telegraaf hield met AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven. Riemen: “Een interview waarin het woord toezicht geen enkele keer werd genoemd. Wel werden opmerkingen gemaakt die je eerder van een politicus verwacht. In het huidige stelsel zouden jongeren vooral betalen voor ouderen. Er kunnen maar beter eigen pensioenpotjes komen en er mogen zeker geen risico’s met elkaar worden gedeeld die niet verzekerbaar zijn, zo vindt de AFM. Macro-langleven risico met elkaar delen? Zeker niet, dat is niet verzekerbaar! Het leek wel een interview met D66-Kamerlid Van Weyenberg.”

Nuance
Riemen zegt blij te zijn met een levendig debat over wat er beter kan en moet aan ons pensioenstelsel. “Vele partijen met uiteenlopende belangen laten zich horen. Het spreekt voor zich dat in zo’n debat niet altijd de nuance aanwezig is. In dat debat hebben toezichthouders als AFM maar ook DNB een bijzondere verantwoordelijkheid. Zij moeten immers straks toezien op de correcte uitvoering van dat verbeterde stelsel en daarmee mag juist van hen een wezenlijke bijdrage aan het herstel en behoud van vertrouwen in het pensioenstelsel worden verwacht. Het is uiteraard zeer nuttig als ze vanuit hun ervaringen in het toezicht laten zien wat er in hun ogen anders moet. Maar terughoudendheid is voor toezichthouders op z’n plaats als het gaat om keuzes die niet bij hen maar primair bij sociale partners en politiek thuis horen.”

De mond snoeren
Riemen denkt niet dat het zinvol is om elkaar al te snel de mond te snoeren in het debat. “Maar je mag van alle partijen wel verwachten dat ze primair vanuit hun eigen rol opereren. Voor toezichthouders betekent dit wat mij betreft dat nuance en het achterwege laten van ideologie de norm zijn.”

Reageer op dit artikel