nieuws

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen onder 100%

Pensioen 6924

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen onder 100%

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen was aan het eind van het tweede kwartaal 99,6%. Dit meldt De Nederlandsche Bank. De beleidsdekkingsgraad lag eerder dit jaar 2,3 procentpunten hoger. De beleidsdekkingsgraad is het 12-maandsgemiddelde van de dekkingsgraad gebaseerd op dagelijkse marktinformatie, die sinds september 2015 ónder de beleidsdekkingsgraad ligt.

De dekkingsgraad gebaseerd op dagelijkse marktinformatie is in het tweede kwartaal licht gestegen van 96,3% naar 96,6%. Deze dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleggingen van pensioenfondsen enerzijds en de pensioenverplichtingen anderzijds. Zowel de beleggingen als de verplichtingen zijn in het tweede kwartaal gegroeid. Pensioenbeleggingen in vreemde valuta namen in waarde toe omdat de meeste vreemde valuta in waarde stegen ten opzichte van de euro.

Vereiste dekkingsgraad
Pensioenfondsen moeten voldoen aan een wettelijk vastgestelde minimaal vereiste dekkingsgraad. Voor de meeste pensioenfondsen ligt deze op of iets boven de 104,2%. Voor een aantal pensioenfondsen geldt dat hun dekkingsgraad momenteel onder het wettelijk vereiste minimum ligt. Bij deze pensioenfondsen zijn 4,1 miljoen actieve en 2,4 miljoen pensioengerechtigde deelnemers aangesloten.

Herstelplan
Pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad stellen jaarlijks een herstelplan op waarin ze aangeven welke maatregelen zij zullen treffen om hun financiële positie te verbeteren. In het uiterste geval neemt het pensioenfonds daarbij een kortingsmaatregel op. De noodzaak voor het al dan niet opnemen van zo’n kortingsmaatregel hangt af van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad aan het eind van het jaar.

Reageer op dit artikel