nieuws

Klijnsma: ‘Belgische kostenvoordelen pensioenfondsen ook in Nederland mogelijk’

Pensioen 1584

Klijnsma: ‘Belgische kostenvoordelen pensioenfondsen ook in Nederland mogelijk’

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft antwoord gegeven op de Kamervragen van Helma Lodders (VVD) naar aanleiding van de berichtgeving over de verhuizing van het Nederlandse BP pensioenfonds naar België. Dat heeft begin mei voor wisselende reacties gezorgd, waaronder die van Europarlementariër Paul Tang.

Lodders wil middels de Kamervragen weten wat Klijnsma vindt van de verhuizing van pensioenfondsen naar België. “De afgelopen jaren zijn er enkele Nederlandse werkgevers geweest die hun pensioenregeling inmiddels laten uitvoeren door een pensioenfonds uit een andere lidstaat. Het gaat dan met name om internationaal opererende bedrijven met medewerkers in verschillende landen waarvoor het uitvoeringstechnisch aantrekkelijk kan zijn om de pensioenregelingen van meerdere bedrijfsonderdelen uit te laten voeren door één gezamenlijke pensioenuitvoerder.”

Belang deelnemer centraal
Klijnsma schrijft dat voor het kabinet bij de uitvoering van een pensioenregeling het belang van de deelnemer centraal staat. “Ten eerste blijft het Nederlandse sociaal en arbeidsrecht van toepassing op deze regeling, waardoor waarborgen als het verbod op afkoop en het recht op waardeoverdracht van toepassing blijven. Ten tweede heeft de werkgever instemming van bijvoorbeeld de ondernemingsraad nodig voor een besluit om de pensioenovereenkomst onder te brengen bij een pensioeninstelling in een andere lidstaat van de Europese Unie. Ten derde spelen de Nederlandse toezichthouders een belangrijke rol als een Nederlandse pensioenregeling in het buitenland wordt uitgevoerd.”

Buitenland
Lodders vraagt zich ook af hoeveel bedrijven de afgelopen vijf jaar hun pensioenregeling hebben onder gebracht bij een buitenlandse uitvoerder. “Op dit moment voeren Belgische pensioenfondsen de regelingen uit van 7 Nederlandse werkgevers, met een totale omvang van circa € 550 mln”, antwoordt Klijnsma. “Daarnaast onderzoekt een klein aantal pensioenfondsen en werkgevers een mogelijke overdracht van hun Nederlandse pensioenregeling naar een Belgisch pensioenfonds. Van Aon Hewitt, ExxonMobil en BP is dit inmiddels publiek bekend, maar over de andere gevallen kan ik in verband met vertrouwelijkheid geen uitspraken doen.”

Kostenvoordeel
Lodders stelt in haar brief dat bedrijven pensioenen de grens over brengen om de kosten te drukken. “Het pensioenfonds BP denkt € 1 mln aan kosten te kunnen besparen door de Nederlandse regeling te bundelen met andere landen”, schrijft in haar brief aan de staatssecretaris en vraagt zich af welk kostenvoordeel in België kan worden gehaald. Volgens Klijnsma zijn kostenvoordelen te behalen door standaardisering en vereenvoudiging. “Bundeling van de uitvoering van meerdere pensioenregelingen bij één pensioenuitvoerder leidt onder meer tot een besparing op de kosten van governance, beleggingen en administratie. Deze besparingen zijn onafhankelijk van de lidstaat waar de pensioenuitvoerder gevestigd is, en zouden dus ook bereikt kunnen worden door regelingen te bundelen bij een Nederlands pensioenfonds of een Nederlandse verzekeraar. Deze overwegingen zijn ook mede aanleiding geweest voor de invoering van het algemeen pensioenfonds.”

Algemeen pensioenfonds
Daarnaast schrijft Klijnsma dat een goed vestigingsklimaat een van de doelstellingen van het kabinet is en blijft. “Het kabinetsbeleid is er op gericht het vestigingsklimaat in Nederland continu te verbeteren door middel van inspanningen op gebied van onderwijs, duurzame overheidsfinanciën en macro-economische stabiliteit. De bredere inspanningen van het kabinet ten aanzien van het vestigingsklimaat dragen tevens bij aan een goed vestigingsklimaat voor pensioenactiviteiten. Met de introductie van het APF hebben sociale partners een extra keuze gekregen voor het onderbrengen van de pensioenregeling. Het algemeen pensioenfonds biedt door het bundelen van financieel afgescheiden pensioenregelingen de mogelijkheid om te komen tot schaalvergroting en lagere uitvoeringskosten met betrekking tot de governance, beleggingen en administratie.”

Reageer op dit artikel