nieuws

‘Herziening financieel toetsingskader lost pensioenprobleem niet op’

Pensioen 1755

‘Herziening financieel toetsingskader lost pensioenprobleem niet op’

Een herziening van het financieel toetsingskader lost het huidige pensioenprobleem niet op. Dat zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma in antwoord op Kamervragen die vorige maand zijn gesteld door SP-kamerlid Paul Ulenbelt.

De toezichthouders op de pensioensector, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB), kampen met tekorten bij hun eigen pensioenfondsen als gevolg van de lage rente. Voor Ulenbelt reden om Kamervragen te stellen aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Financieel Dagblad concludeerde vorige maand dat pensioenspecialisten niet in staat zijn om hun pensioenen uit de gevarenzone te houden. Het laat volgens het dagblad zien hoe lastig de huidige marktomstandigheden zijn voor pensioenfondsen. Ulenbelt wil van Klijnsma weten of zij de mening deelt dat DNB en de AFM zelf verantwoordelijk zijn voor de problemen bij hun pensioenfondsen.

Spanningsveld
Sociale partners bepalen, in samenspraak met fondsbestuurders, welke pensioenambitie zij nastreven en welke premie zij daarvoor opzij willen leggen, schrijft Klijnsma in haar antwoord. “Ook maken zij de keuze voor de mate van risico die genomen wordt in het beleggingsbeleid. Hierbij speelt de afweging van de kosten voor pensioen versus de ambitie en de afweging van de mate van gewenste zekerheid versus de ambitie. Door de dalende rente zijn deze afwegingen voor sociale partners en fondsbestuurders steeds lastiger geworden.” De staatssecretaris legt uit dat een (structureel) lage rente het spanningsveld tussen premie, risico en ambitie vergroot. “Bij een lagere rente moet ofwel de premie verhoogd worden, ofwel meer beleggingsrisico genomen worden, ofwel de ambitie verlaagd worden. Dat geldt ook voor de fondsen van pensioenspecialisten en de toezichthouders”, aldus Klijnsma.

Beleid
Fondsen dienen volgens de bewindsvrouw in hun beleggingsbeleid een afweging te maken tussen risico en rendement. “Een risicovoller beleggingsbeleid leidt gemiddeld tot een hoger rendement, maar ook tot een hoger risico op tegenvallers. In de huidige financieel-economische situatie zullen pensioenfondsen die meer risico hebben genomen in het beleggingsbeleid en bijvoorbeeld het renterisico minder afdekten er nu in het algemeen slechter voor staan.”

Herziening financieel toetsingskader
Ulenbelt wilt van de staatssecretaris weten wat de oorzaken zijn van de problemen bij deze fondsen en wat er gedaan kan worden om dit op te lossen. Klijnsma gaat niet in op de situatie van individuele pensioenfondsen, maar erkent dat de financiële positie van veel fondsen onder druk staat. “De eerste maanden van 2016 is de dekkingsgraad verder gedaald door tegenvallende beleggingsresultaten en een verder dalende rente. Recent is wel het financieel toetsingskader herzien. Hierdoor hoeven fondsen niet direct te reageren op schommelingen op financiële markten en mogen pensioenfondsen in hun herstelplannen schokken uitsmeren over 10 jaar, waardoor eventuele kortingen minder abrupt zullen zijn.” Klijnsma legt uit dat bij de invoering van het nieuwe toetsingskader is aangegeven dat het een noodzakelijke tussenstap is en dat verder nadenken over de aard van de pensioenovereenkomst onvermijdelijk is. “De herziening van het financieel toetsingskader biedt namelijk geen oplossing voor het onderliggende fundamentele probleem. Mede hierdoor is de SER bezig met het uitwerken van alternatieve vormen van pensioenovereenkomsten. Een andere pensioenovereenkomst schept andere mogelijkheden om met de afweging tussen premie, risico en ambitie om te gaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat wordt gekeken hoe de rentegevoeligheid van het huidige contract kan worden verminderd. Daar staat echter wel tegenover dat de onzekerheid toeneemt.”

Het kabinet zal volgens Klijnsma nog voor de zomer een reactie geven op de SER-verkenning over persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling.

Reageer op dit artikel