nieuws

Henk Krol: ‘Europa moet van onze pensioenen afblijven’

Pensioen 3084

Henk Krol: ‘Europa moet van onze pensioenen afblijven’

Europa moet van de Nederlandse pensioenen afblijven. Dat zegt Tweede Kamerlid Henk Krol (50Plus) in een Kameroverleg over pensioenen. “Ons land heeft veel te verliezen bij nog meer Europese voorschriften. Fundamentele pensioenkeuzes moeten door een nieuw kabinet genomen worden.”

50Plus vindt de verplichte waardeoverdracht van kleine pensioenen een goede en verstandige stap. “Dit in verband met het behoud van de pensioenbestemming van de gelden en vermindering van kosten bij pensioenfondsen”, verklaart Krol in het overleg. Voor de verdere uitwerking in wetgeving drong hij wel aan op snel en goed overleg met de betrokken partijen. “Vereenvoudiging van collectieve waardeoverdracht met een evenwichtige belangenafweging is echt nodig.”

Financiële situatie fondsen
Krol ging ook in op het rapport van De Nederlandse Bank (DNB) dat de financiële situatie van, onder andere, de pensioenfondsen schetst. “Als die situatie niet verbetert, dreigt bij de huidige financiële regels en de trendmatig dalende rekenrente pensioenkorting voor miljoenen mensen. Objectief gezien is dat niet nodig en macro-economisch zelfs ongewenst en onverstandig”, aldus Krol. Volgens de partijleider is het niet meer uit te leggen dat er gekort moet worden. “Het pensioenvermogen is tussen 2007 en 2015 verdubbeld. Het rendement over dat vermogen was rond de 8% per jaar. Korten in 2017 en 2018 is dan sowieso niet nodig. Daarnaast zal korten door het vertrouwen in het pensioenstelsel nog eens onnodig verder ondermijnen.”

Weldoordachte keuzes
Krol is van mening dat het pensioenstelsel beter gewapend kan worden tegen de toekomst. “Het volledig overboord gooien van het stelsel is onnodig en in onze ogen zelfs onverstandig. Wij vinden bovendien dat voor fundamentele keuzes rond het pensioen een breed maatschappelijk en politiek draagvlak nodig is. Die keuzes moeten daarom niet hals over kop worden genomen, maar worden overgelaten aan een volgend kabinet.”

Reageer op dit artikel