nieuws

Arjen van Zanten (Zwitserleven): ‘Zachte garantie APF is als een beetje zwanger’

Pensioen 3134

Arjen van Zanten (Zwitserleven): ‘Zachte garantie APF is als een beetje zwanger’

Zwitserleven komt onder de noemer Nu Pensioen Plus als eerste met een product dat inspeelt op de nieuwe wettelijke mogelijkheid om na de pensioenleeftijd door te beleggen met het opgebouwde kapitaal in een pensioenregeling. Zes vragen over het hoe en waarom aan Arjen van Zanten, directeur Zwitserleven PPI en Wietske Hulshof, business consultant bij Zwitserleven.

Jullie komen als eerste met een product dat aansluit op de Wet verbeterde premieregeling. Waarom?
Van Zanten: “We lopen vanzelfsprekend graag vooruit met nieuwe producten voor onze klanten. Helemaal als een verrassing zal onze stap niet komen. Het nieuwe product past uitstekend binnen onze PPI en tegelijkertijd is dit het moment om met een nieuw product te komen, ook gelet op het feit dat veel collega-verzekeraars nu met een Algemeen Pensioen Fonds komen.”

Is jullie voortrekkersrol niet risicovol gelet op het feit dat nog niet alles beklonken lijkt?
Hulshof: “Het klopt dat nog niet alle details duidelijk zijn, maar het belangrijkste is dat het wetsvoorstel is aangenomen. De details zoals interpretatie wetgeving of de deelnemer na de pensioendatum een uitgestelde annuïteit als uitkering kan aankopen moet worden uitgewerkt. Die gaat dan in op de gekozen eindleeftijd en tot die tijd is de uitkering variabel. Zelfs als dat niet doorgaat maakt dat voor resultaat niet uit. Het verandert alleen iets aan de beleggingsmix die wij dan gaan kiezen om het beste rendement na pensioendatum te realiseren.”

Waarom is dit aantrekkelijk voor deelnemers aan een pensioenregeling?
Hulshof: “Bestaande DB-regelingen gaan nog uit van een lagere pensioenleeftijd en lagere levensverwachting. Dat maakt het lastig, zeker met de lager rentestand om het toegezegde eindkapitaal te halen. Wij geven deelnemers al eerder zekerheid over een deel van hun pensioen en met het andere deel hebben ze, ook gelet op de hogere levensverwachting nog veel meer jaren om extra rendement te maken, afhankelijk van het risicoprofiel dat ze kiezen. Wij hanteren nu een eindleeftijd van 92.

Jullie kiezen in tegenstelling tot andere verzekeraars niet voor een Algemeen Pensioenfonds. Waarom?
Van Zanten: “Ik denk dat een Algemeen Pensioenfons prima is voor ondernemingspensioenfondsen die moeten liquideren. Maar voor een verzekerde regeling sluit ons product veel beter aan. Een verzekerde regeling blijft een verzekerde regeling, in het geval van een APF gesproken over een ‘zachte garantie’. Een zachte garantie is net als een beetje zwanger; dat bestaat niet.”

Hoe moeten werkgevers en werknemers een keuze maken nu er steeds meer nieuwe pensioenproducten op de markt komen?
Van Zanten: “De tendens is nu toch dat pensioenregelingen persoonlijker worden. Het is daarom belangrijk om in te spelen op de vraag naar meer flexibiliteit en keuzevrijheid.
Met tooling zoals PensioenInzicht kun je laten zien waar mensen hun pensioenaanspraken hebben lopen en wat ze straks daadwerkelijk kunnen verwachten.”

Blijft het niet voor de meeste mensen te ingewikkeld en een ver-van-mijn-show voor jongeren?
Hulshof: “Wij hebben een klas 4 gymnasium-leerlingen aan de hand van gamification gevraagd naar wat in hun optiek het grote kernprobleem van het huidige pensioenstelsel is. Ze kwamen toch al snel tot de conclusie dat dat de lage rente is en dat je daarom anders tegen pensioen moet aankijken.”

Reageer op dit artikel