nieuws

Aon: ‘Dekkingsgraad stabiel, kortingen steeds waarschijnlijker’

Pensioen 660

Aon: ‘Dekkingsgraad stabiel, kortingen steeds waarschijnlijker’

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand mei gelijk gebleven op 97%. Toch is het steeds waarschijnlijker dat pensioenfondsen in 2017 moeten korten op de uitkeringen. Dat komt doordat de beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen of indexatie, de afgelopen maand is gedaald van 102% naar 101%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

Door inflatie, het uitblijven van indexatie en het doorvoeren van kortingen op de uitkering zagen, volgens Aon, gepensioneerden in vergelijking tot 2008, toen de meeste fondsen voor het laatst indexeerden, hun koopkracht met gemiddeld 12% dalen. “De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de twaalf voorgaande maanden. Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan circa 104,3% is er sprake van een dekkingstekort. Door de lage actuele dekkingsgraad zal de beleidsdekkingsgraad op termijn dus verder dalen. Nieuwe kortingen in 2017 lijken daarmee onafwendbaar”, zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij de afdeling Retirement & Financial Management van Aon. “Deelnemers van pensioenfondsen worden hoogstwaarschijnlijk opnieuw met koopkrachtachteruitgang geconfronteerd. Op een gemiddelde uitkering van 750 euro per maand, is de impact van kortingen al snel voelbaar.”

Lichte stijging
De rente voor lange looptijden daalde de afgelopen maand met ongeveer 13 basispunten, waardoor de verplichtingen per saldo met ruim 2% stegen. Als gevolg van de gedaalde rente steeg de waarde van de (langlopende) vastrentende waarden. De obligatieportefeuille steeg met 2,4% en op de wereldwijde aandelenmarkten ontstond in mei een winst van bijna 2,4%. Indirect vastgoed deed het eveneens goed en noteerde een winst van eveneens ruim 2%. De waarde van de totale beleggingsportefeuille steeg in mei per saldo met 2,2%.

Reageer op dit artikel