nieuws

Pensioenfederatie: gebrek aan kennis zorgt voor onnodig wantrouwen in pensioenstelsel

Pensioen 1295

Pensioenfederatie: gebrek aan kennis zorgt voor onnodig wantrouwen in pensioenstelsel

Deelnemers die meer weten over hun pensioen en het Nederlandse pensioenstelsel, hebben een groter vertrouwen in dat stelsel en in hun pensioenfonds dan deelnemers bij wie de kennis ontbreekt. Maar slechts weinig werknemers hebben die kennis. Dat is volgens een onderzoek van de Pensioenfederatie een van de belangrijkste oorzaken voor het gebrek aan vertrouwen.

Het gebrek aan kennis dat het gebrek aan vertrouwen voedt, spitst zich volgens het onderzoek met name toe op de vraag wat er met de premie van de deelnemer gebeurt. Hierover blijken volgens de Pensioenfederatie een aantal misverstanden te bestaan. Ten eerste is bijna 80% van de ondervraagden er van overtuigd dat het Nederlandse pensioenstelsel een omslagstelsel is. Dat wil zeggen dat deze werknemers denken dat van hun pensioenpremie de pensioenen van de huidige gepensioneerden worden betaald. Door dit misverstand maken vooral veel jongeren zich zorgen of er straks nog wel pensioen voor hen is. Die zorgen zijn volgens de Pensioenfederatie onnodig, omdat de premie niet wordt uitbetaald aan de huidige gepensioneerden, maar apart gezet en belegd voor de pensioenen van straks.

Opbrengsten
Een tweede misverstand ziet de Pensioenfederatie bij de beleggingsopbrengsten van pensioenfondsen. Ruim 40% van de ondervraagden denkt dat het beste resultaat wordt behaald door de premie op een spaarrekening te zetten. Maar als pensioenfondsen dat gedaan hadden, waren de pensioenen nu minder dan half zo hoog. Op de vraag hoeveel je in totaal terugkrijgt voor iedere ingelegde euro als je de gemiddelde levensverwachting bereikt, geeft bijna de helft van de respondenten aan geen enkel idee te hebben. Van de mensen die wel een idee zeggen te hebben, geeft verreweg de grootste groep aan dat ze denken minder terug te krijgen dan de inleg.

Solidariteit
Verreweg de meeste deelnemers zien volgens het onderzoek graag een solidair pensioen. Zo vindt bijna 90% dat beleggingsrisico’s gedeeld moeten worden, om te voorkomen dat er pech- en geluksgeneraties ontstaan. Van alle deelnemers vindt 87% een collectieve buffer wenselijk om risico’s te delen. Ook doet 72% liever mee in een collectieve pensioenregeling die een levenslang pensioen uitkeert, dan dat er een individueel potje is dat je overal voor kunt gebruiken maar dat ook leeg kan raken.

Keuzevrijheid
Veel deelnemers willen wat te kiezen hebben als het om hun pensioen gaat. Opvallend is dat hoe lager opgeleid de deelnemer is en hoe minder kennis er is over pensioen, hoe groter de behoefte aan keuzevrijheid. De groep die laag is opgeleid en veel keuzevrijheid vraagt, geeft tegelijkertijd aan waarschijnlijk geen gebruik te maken van de keuzemogelijkheden, omdat ze onvoldoende verstand van zaken hebben. Zaken die belangrijk gevonden worden om in te kunnen kiezen zijn de mate van garanties die een regeling biedt (31% van de deelnemers) en de keuze voor een pensioenfonds (19% van de deelnemers).

Nieuw stelsel
Een nieuw pensioen, waarover nu door de SER, de politiek en de pensioensector wordt nagedacht, zou een aantal breed levende zorgen moeten wegnemen. Daarvoor moet een nieuw pensioenstelsel in ieder geval helder, begrijpelijk en transparant zijn, zodat duidelijk is dat er ook straks voor iedereen een fatsoenlijk pensioen is, aldus de Pensioenfederatie.

Reageer op dit artikel