nieuws

Klijnsma ziet positieve ontwikkelingen bij financiële situatie senioren

Pensioen 1607

Klijnsma ziet positieve ontwikkelingen bij financiële situatie senioren

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft antwoord gegeven op de Kamervragen van Groep Bontes/Van Klaveren. De vragen kwam naar aanleiding van een onderzoek uitgevoerd door ouderenbond ANBO. Uit dat onderzoek bleek dat 40% van de senioren niet kan rondkomen van het pensioen. Klijnsma geeft aan zich bewust te zijn van de zorgen bij ouderen, maar ziet tegelijkertijd ook positieve ontwikkelingen.

“Ouderen met een aanvullend pensioen hebben de afgelopen jaren te maken gehad met een negatievere koopkrachtontwikkeling dan werkenden”, zegt Klijnsma. “Dat kwam met name doordat de indexatiegraad van de pensioenfondsen achterbleef bij de loon- en prijsontwikkeling. Tegelijkertijd zijn er ook positieve ontwikkelingen. Uit CBS-cijfers is onlangs gebleken dat ouderen ten opzichte van andere groepen niet vaker schulden maken of financieel in de knel komen. Het CPB geeft in het Centraal Economisch Plan aan dat de koopkrachtontwikkeling van ouderen dit jaar met 1,1% zal stijgen.”

Stijging
Groep Bontes/Van Klaveren vroeg zich af of Klijnsma de noodzaak ziet om senioren, die volgens de fractie de eigen positie vaak niet meer kan verbeteren, te compenseren voor het niet indexeren en korten van pensioenen. Volgens de staatssecretaris laat het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Ouderen uit 2013 zien dat de inkomenspositie van ouderen de afgelopen twee decennia is verbeterd ten opzichte van huishoudens onder de 65 jaar. “Dat komt doordat nieuwe generaties ouderen over een hoger aanvullend pensioen beschikken. Recente cijfers van het CBS laten zien dat in Nederland het gemiddeld besteedbaar inkomen van de groep boven de 65 inmiddels dat van de generatie tussen de 25 en 45 jaar overtreft. Eventuele onevenwichtigheden in het koopkrachtbeeld voor volgend jaar zullen in de besluitvorming van augustus worden bezien en indien nodig zullen dan aanvullende maatregelen worden genomen. Volgens deze systematiek heeft het kabinet in augustus 2015 besloten om € 900 mln uit te trekken voor de koopkrachtondersteuning van ouderen. Mede hierdoor ziet het grootste deel van de ouderen (86%) hun koopkracht in 2016 stijgen.”

Pensioendialoog
De fractie van Louis Bontes en Joram van Klaveren vindt dat het huidige pensioenstelsel statisch is en deelnemers de vrijheid ontneemt om hun opgebouwde pensioen veilig te stellen. Volgens Klijnsma heeft het Kabinet aangegeven het belangrijk te vinden dat álle werkenden een toereikend aanvullend pensioen kunnen opbouwen dat kan worden afgestemd op de individuele situatie. “Het kabinet vindt dat een vorm van verplichtstelling voor werknemers daarbij moet worden gehandhaafd”, aldus de staatssecretaris. Dit sluit volgens Klijnsma aan bij de opbrengst van de Nationale Pensioendialoog. “Vrijwel alle deelnemers aan de dialoog beschouwen de verplichte deelname aan een pensioenregeling voor werknemers als één van de sterke punten van ons pensioenstelsel. Zo wordt genoemd dat mensen uit zich zelf te laat of te weinig geld voor pensioen opzij leggen en dat verplicht pensioensparen mensen beschermt tegen de gevolgen hiervan. Ook verschaft een vorm van verplichtstelling de continuïteit die nodig is om de welvaartswinst van collectieve risicodeling te kunnen incasseren en kan hij neerwaartse concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaan.”

Reageer op dit artikel