nieuws

DNB: ‘Verbetering integriteit sector noodzakelijk’

Pensioen 2128

DNB: ‘Verbetering integriteit sector noodzakelijk’

Zowel voor banken als verzekeraars heeft de lage rente nu en op de langere termijn ingrijpende consequenties voor het bedrijfsmodel. In de pensioensector vergroot de lage rente de noodzaak voor en nieuw pensioencontract. Dit stelden Jan Sijbrand en Frank Elderson, directeuren toezicht bij De Nederlandsche Bank, vandaag bij de nieuwe jaarlijkse DNB-publicatie de ‘Staat van het toezicht’. Ze onderstreepten naar aanleiding van de zogenoemde ‘Panama Papers’ ook de noodzaak van een verdere verbetering van de integriteit van de financiële sector.

De publicaties rond de ‘Panama Papers’ tonen wat DNB betreft nog eens het belang aan van de systematische bewaking van integriteitsrisico’s bij financiële instellingen. “Steeds duidelijker wordt dat het in integriteitskwesties niet alleen gaat om strikt de letter van de wet te volgen, maar ook om telkens de vraag te stellen of een bepaalde handeling in het maatschappelijk verkeer als betamelijk kan worden beschouwd.” De toezichthouder wijst erop mede naar aanleiding van de Panama Papers een “uitvraag” te hebben gedaan bij een selectie van banken, verzekeraars en pensioenfondsen naar de mogelijke betrokkenheid bij zaken zoals genoemd in de publicaties.

Lage rente
Voor banken verwacht DNB dat de lage rente op termijn een belangrijke drukkende factor kan worden voor de rentemarge, de belangrijkste inkomstenbron. “Om de daling van de rentemarge het hoofd te bieden, kunnen banken proberen de financieringskosten te verlagen, maar vooralsnog lijkt het niet waarschijnlijk dat banken bijvoorbeeld negatieve rentes zullen rekenen aan sparende consumenten.”

Solvency II
Verzekeraars staan al langere tijd onder druk van de lage rente, onder meer omdat de eerdere toezeggingen in vooral de levenssector bij een lagere rente tot een steeds hogere waarde van de toekomstige verplichtingen leiden. De invoering begin dit jaar van het nieuwe toezichtkader Solvency II zorgt volgens DNB voor een betere weerspiegeling van de ontwikkelingen op de financiële markten in de cijfers van de verzekeraars. “Maar door de aanhoudend lage rente op de financiële markten is de in Solvency II gebruikte rente waarmee verplichtingen worden verdisconteerd niet langer realistisch. Dat komt in belangrijke mate door de Ultimate Forward Rate (UFR), die momenteel onvoldoende rekening houdt met marktomstandigheden als een lage rente.”

UFR
DNB zet zich dan ook in Europees verband in voor een aanpassing van de bepaling van de UFR volgens een methode die beter rekening houdt met de economische realiteit. Daarbij heeft de toezichthouder een voorkeur voor de Nederlandse UFR-methode die voor pensioenfondsen wordt gehanteerd.

Reageer op dit artikel