nieuws

PGGM: ‘Energietransitie biedt oplossing voor pensioencrisis’

Pensioen 2068

PGGM: ‘Energietransitie biedt oplossing voor pensioencrisis’

Het onderliggende probleem bij het haperende pensioenstelsel is het uitblijven van structurele economische hervormingen van vergrijzende economieën. Door als pensioensector samen met de overheid te investeren in de energietransitie kan pensioenkapitaal effectiever worden ingezet en wordt tegelijkertijd gewerkt aan een verduurzaming van de economie. Dit stellen Else Bos, bestuursvoorzitter bij PGGM en Eloy Lindeijer, chief investment management bij deze pensioenuitvoerder in het Financieele Dagblad.

In een opiniebijdrage stellen Bos en Lindeijer dat de kwantitatieve verruiming door de Europese Centrale Bank niet werkt. “Het is een monetair recept dat nu schadelijke bijwerkingen begint te geven, zoals spaarders inmiddels pijnlijk duidelijk wordt.” Er is volgens de auteurs behoefte aan een nieuw kader om pensioenkapitaal effectief kunnen inzetten voor het versterken en verduurzamen van onze economie. “Dit komt samen in de uitdaging waarvoor we worden gesteld bij de energietransitie. Daar is veel lange termijnkapitaal voor nodig, dat pensioenfondsen beschikbaar kunnen stellen. De overheid zou in het risico kunnen delen en zo deze investeringen op gang helpen. Op deze wijze hebben pensioenfondsen en overheid een gezamenlijk belang, dat ook weer een waarborg biedt voor stabiele regelgeving die nodig is voor lange termijnbeleggingen.

Individuele keuzemogelijkheden
Een nieuw pensioenstelsel zal volgens de PGGM-bestuurders gebouwd moeten worden op collectiviteit en continuïteit. “Tegelijkertijd willen deelnemers in pensioenfondsen zich terecht meer ‘eigenaar’ voelen van hun geld. Ook dat moet geregeld worden in een nieuw stelsel. Het moet mogelijk zijn om persoonlijke pensioenrekeningen en de introductie van aanvullende individuele keuzemogelijkheden te combineren met het clusteren van kapitaal. Alleen zo blijven we in staat risico’s die we individueel niet kunnen dragen, gezamenlijk te delen en ons kapitaal zo in te zetten dat het in onze economische toekomst kan worden geïnvesteerd.”

Lees hier de volledige opiniebijdrage

Reageer op dit artikel