nieuws

Pensioenuitkering beschikbare premieregeling licht gedaald

Pensioen 826

Pensioenuitkering beschikbare premieregeling licht gedaald

De pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling is in het vierde kwartaal van 2015 met 2% gestegen. De stijging was zelfs 5% voor een 55‑jarige, terwijl voor een 25‑jarige ging de verwachte uitkering juist 2% omlaag. Dat blijkt uit de Pensioenvergelijker van Aon Hewitt, waarmee ieder kwartaal de potentie van beschikbare premieregelingen wordt gepeild.

De index stond eind december 2015 op 90 procentpunt. De stijging van 2 punten ten opzichte van eind september wordt volgens Aon Hewitt grotendeels veroorzaakt door de stijging van de lange rente over het vierde kwartaal. Dit leidt tot een gunstiger aankooptarief van pensioen op de pensioendatum. Daarnaast zorgde de daling van de korte rente voor positieve rendementen op kortlopende staatsobligaties. De economische vooruitzichten zijn volgens Aon Hewitt nauwelijks gewijzigd, waardoor ook de verwachte uitkering van de Pensioenvergelijker nagenoeg onveranderd is.

Andere staffel
De Belastingdienst publiceerde diverse tabellen met de maximale premie voor een beschikbare premieregeling, waarbij volgens Aon Hewitt de rekenrente een belangrijk beginsel voor die tabellen is. Vanwege de vereiste fiscale toetsing werden tabellen met een rekenrente van 3% tot 2015 in de praktijk nauwelijks gebruikt. Met ingang van 1 januari 2015 is die toetsing vereenvoudigd en kan bij een rekenrente van 3% voor een hogere pensioenuitkering meer premie worden ingelegd. Beide aspecten hebben geleid tot een veel groter gebruik van de 3%-staffel, die daardoor momenteel het meest gangbaar is.

Reageer op dit artikel