nieuws

Pensioenfederatie: ‘Ook kleine pensioenaanspraken behouden voor pensioenuitkering’

Pensioen 1098

Pensioenfederatie: ‘Ook kleine pensioenaanspraken behouden voor pensioenuitkering’

De Pensioenfederatie staat achter de uitspraken van staatssecretaris Klijnsma over het einde van de afkoop van kleine pensioenpotjes. Samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de Federatie een overzicht gemaakt van kleine pensioenaanspraken.

“Pensioenfondsen willen opgebouwd pensioengeld zoveel mogelijk gebruiken voor de uitbetaling van pensioenuitkeringen”, zo laat de Federatie weten. “Dit gebeurt momenteel niet altijd, omdat bij (heel) kleine pensioenaanspraken pensioenfondsen ervoor kunnen kiezen om de aanspraak af te kopen. Zij doen dit omdat de kosten die worden gemaakt om deze kleine aanspraken te blijven administreren niet in verhouding staan tot de grootte van die aanspraken. En deze kosten komen voor rekening van het gehele collectief.”

Om de materie beter in beeld te krijgen, heeft de Federatie, in samenwerking met zeven pensioenfondsen en het CBS, cijfers en feiten verzameld over kleine pensioenaanspraken. “Hieruit blijkt dat het om substantiële aantallen aanspraken en deelnemers gaat. Alleen al de betrokken pensioenfondsen hebben bijvoorbeeld ruim 750.000 aanspraken onder de € 10 per jaar in de boeken staan. Hiervan zijn meer dan 100.000 pensioenaanspraken kleiner dan € 1 per jaar. Meer dan 500.000 deelnemers hebben bij twee of meer van deze pensioenfondsen pensioenaanspraken staan. Vaak gaat het daarbij om kleine aanspraken, ruim onder de afkoopgrens van € 465 pensioen per jaar.”

De door het CBS bijeengebrachte cijfers laten volgens de Federatie zien dat het de moeite waard is om in het belang van de deelnemers nader te onderzoeken hoe pensioengelden in de vorm van kleine aanspraken behouden kunnen blijven voor pensioenuitkering. “Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het bundelen van meerdere kleine pensioenaanspraken tot één grotere aanspraak.”

Reageer op dit artikel