nieuws

Pensioenfederatie en Verbond presenteren Pensioenvergelijker

Pensioen 4750

Pensioenfederatie en Verbond presenteren Pensioenvergelijker

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie lanceren op 1 juli de Pensioenvergelijker. Volgens de belangenverenigingen kan men aan de hand van dit document snel en eenvoudig nagaan welke verschillen bestaan tussen de verschillende pensioenregelingen.

Voor deelnemers van pensioenregelingen kan het volgens het Verbond en de Pensioenfederatie nuttig zijn de verschillen tegen het licht te houden. “Dat geldt bijvoorbeeld bij een wisseling van baan. Door de huidige en toekomstige regeling met elkaar te vergelijken, kan een deelnemer bijvoorbeeld in het arbeidsvoorwaardengesprek zijn pensioen aankaarten en nagaan of hij zelf aanvullende zaken wil regelen”, aldus de belangenverenigingen.

Wettelijk bepaald
Daarnaast geeft de Pensioenvergelijker invulling aan een bepaling uit de Wet pensioencommunicatie. Daarin staat dat ‘de werkgever er zorg voor draagt dat de werknemer met wie hij een pensioenovereenkomst heeft gesloten en die pensioenaanspraken verwerft, binnen drie maanden na de start van de verwerving door de pensioenuitvoerder wordt geïnformeerd’. Volgens het Besluit uitvoering Pensioenwet is het verplicht de Pensioenvergelijker te voorzien van informatie over de pensioensoorten waarin de basispensioenregeling wel en niet voorziet, de jaarlijkse pensioenopbouw, de risico’s omtrent de pensioenuitkering en de dekkingsgraad met een omschrijving van de betekenis en gevolgen ervan.

Reageer op dit artikel