nieuws

Mercer: toenemende financiële zorgen over pensioenen

Pensioen 1054

Mercer: toenemende financiële zorgen over pensioenen

Bijna een derde van de Nederlandse werknemers maakt zich financiële zorgen over hun pensionering. Desondanks is ruim een kwart van de werknemers de afgelopen jaren minder gaan sparen voor het pensioen. Een kwart spaart zelfs helemaal niet. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Mercer naar gezondheid en pensioen onder werknemers.

Mercer heeft 1008 werknemers tussen de 18 en 65 jaar, die werkzaam zijn bij een bedrijf met minstens 50 werknemers, naar de financiële planning van hun pensioen gevraagd. Bartjan Willenborg van Mercer: “Het is verontrustend dat er steeds minder gespaard wordt door werknemers voor hun pensioen, vooral omdat de pensioenresultaten al jaren onder druk staan en de verwachting is dat pensioenen gekort worden. Juist daarom is het belangrijk dat werknemers de urgentie zien van het bijsparen voor hun pensioen.”

Geen pensioenplan
Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat 20% van de werknemers geen pensioenplan heeft. Vooral in de handel- en transportsector is dit percentage hoog, meer dan de helft heeft geen pensioenplan. In de bouw en industrie hebben werknemers het vaakst een pensioenplan: 78%. “Een goed pensioenplan is belangrijk voor werknemers. Het neemt de financiële onzekerheid en de daarbij horende stress namelijk weg”, zegt Willenborg.

Stoppen
Slechts 23% van de werknemers geeft aan te willen stoppen op de wettelijke pensioenleeftijd. De overige werknemers willen liever afbouwen richting pensioenleeftijd of stoppen zodra men voldoende inkomen heeft opgebouwd voor het (pre-)pensioen. Willenborg: “De vraag is of mensen nu werkelijk weten wanneer ze écht kunnen stoppen met werken. De resultaten uit ons onderzoek laten zien dat er nog steeds weinig inzicht is in hoe het pensioen precies in elkaar zit.” Ruim 40% van de werknemers geeft aan wel geïnteresseerd te zijn in hun pensioensituatie, maar de helft vindt informatie over pensioenen te complex. “Werknemers hebben wel interesse, maar die gaat eerder uit naar welk bedrag er nu werkelijk in de pot zit dan naar de techniek erachter. Grip krijgen op het pensioen blijft dus urgent, en daar ligt een verantwoordelijkheid voor werkgever én werknemer.”

Zzp’ers sparen juist wel voor later. De helft van de Nederlandse zzp’ers bouwt, naast de AOW, pensioen op en heeft daarmee inkomen voor later geregeld.

Reageer op dit artikel