nieuws

Kritiek Verbond en Pensioenfederatie op ECB-beleid

Pensioen 2339

Kritiek Verbond en Pensioenfederatie op ECB-beleid

De commissie Financiën van de Tweede Kamer organiseert op woensdag 13 april een rondetafelgesprek over het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Het doel van het rondetafelgesprek is om meer inzicht te krijgen in de eventuele gevolgen van de monetaire politiek van de ECB, inclusief het huidige opkoopprogramma en de beleidsopties die nog overwogen worden. Zowel de Pensioenfederatie als het Verbond van Verzekeraars hebben een brief ingestuurd.

In de brief van de Pensioenfederatie wordt onder andere aandacht gevraagd voor de huidige economische situatie. “We bevinden ons al jaren in economisch slecht weer. Ook pensioenfondsen hebben last van de structurele lage economische groei. Een extra lage rente betekent voor pensioenfondsen dat zij daarnaast te maken hebben met extra dure verplichtingen. Pensioenfondsen zijn in deze omgeving continue op zoek naar mogelijkheden om rendementen te blijven behalen.”

Beleid
Het monetair beleid van de ECB wordt door de Pensioenfederatie aan de kaak gesteld. “Over de effectiviteit van deze beleidsmaatregelen en de schadelijke bijeffecten van dit beleid op onder andere de Nederlandse pensioensector valt veel te discussiëren. Ook de laatste beleidsmaatregelen van de ECB om de rente verder te verlagen, hebben een extra drukkend effect op de financiële positie van pensioenfondsen gehad. Dankzij het nieuwe Financieel Toetsingskader van pensioenfondsen, waarin meer stabiliteit in de uitkeringen is geïntroduceerd, zouden pensioenfondsen een beperkte periode van extreem lage rente goed moeten kunnen doorstaan. Indien het beleid van de ECB ook daadwerkelijk zou leiden tot het aantrekken van de economie en er in Europa echt weer groei zou komen, dan is de schade wellicht nog te overzien. Maar tot op heden zijn de beoogde effecten minimaal en worden de maatregelen alleen maar ingrijpender en de duur daarvan verlengd. De schade die de pensioenfondsen en hun deelnemers daardoor ondervinden wordt hierdoor buitenproportioneel.”

De Pensioenfederatie heeft eerder al aangegeven niet blij te zijn met de verlaging van Ultimate Forward Rate (UFR) afgelopen zomer en wil dat ook in het rondetafelgesprek weer aan bod laten komen. Ook de lage rentestand en de gevolgen daarvan moeten volgens de Pensioenfederatie ter sprake komen.

Verbond
Ook het Verbond van Verzekeraars heeft een brief naar de Commissie gestuurd. Het Verbond erkent in de brief dat er meerdere factoren zijn voor de lage rentestand, maar concludeert wel dat de ECB een belangrijke factor is. “Afhankelijk van het soort verzekering en de aard van het product heeft de, mede door het beleid van de ECB veroorzaakte, lage rente negatieve gevolgen voor zowel klanten als verzekeraars.” Zo ziet het Verbond dat bij de zogenaamde kapitaal- en beleggingsverzekeringen het rente- en beleggingsrisico volledig bij de polishouder ligt. De lage rente levert ook lagere uitkeringen op, wat weer invloed heeft op de koopkracht.

Het Verbond merkt ook op dat verzekeraars zelf ook last hebben van de aanhoudende lage rente. “Verzekeraars zijn voor bijvoorbeeld pensioenverzekeringen in het verleden gegarandeerde verplichtingen aangegaan die waren gebaseerd op 4% -en later 3%- rekenrente, terwijl ze nu worden geconfronteerd met veel lagere marktrentes. Het renterisico komt voor rekening van de verzekeraar die hierdoor inteert op zijn vermogen.”

Kritiek
Afsluitend laat het Verbond weten dat “het zowel voor huidige als toekomstige klanten van groot belang is dat de rente niet nog vele jaren op het huidige lage niveau blijft. Het beleid van de ECB zou dus in de komende periode langzaam weer in een tegenovergestelde beweging moeten worden aangepast. Binnen de ECB zijn er op dit moment al enkele kritische tegenkrachten actief die het beleid willen ombuigen.”

Reageer op dit artikel