nieuws

Klijnsma past regelgeving Wet verbeterde premieregeling aan

Pensioen 4294

Klijnsma past regelgeving Wet verbeterde premieregeling aan

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de lagere regelgeving bij de Wet verbeterde premieregeling. De brief heeft betrekking op het aangepaste ontwerpbesluit dat tot stand is gekomen na overleg met het pensioenveld.

De minister laat weten dat naar aanleiding van het overleg met het pensioenveld het overgangsrecht is aangevuld. “Er is bepaald dat de verplichting om het opgebouwde kapitaal in de opbouwfase volgens het life cycle principe te beleggen. Uiterlijk 1 januari 2018 gaat dit gelden voor vrijwillige premieregelingen die door pensioenfondsen worden uitgevoerd als aanvullende voorziening (excedent-regeling) bovenop een basisregeling met het karakter van een uitkeringsovereenkomst. Zij krijgen hiermee voldoende tijd om het huidige beleggingsbeleid om te vormen. Voor de verplichting voor verzekeraars en premiepensioeninstellingen om voor hun toedelingskring(en) een risicohouding vast te leggen en hun strategische beleggingsbeleid daarop te baseren, bevat het aangepaste conceptbesluit dezelfde uitgestelde werking.”

Risico
Klijsma vervolgt: “Voor pensioenaanbieders die alleen een vast pensioen aanbieden, biedt het aangepaste conceptbesluit tot uiterlijk 1 januari 2018 de tijd om de afbouw van het beleggingsrisico af te stemmen op een variabel pensioen indien de deelnemer de voorkeur daarvoor in de opbouwfase kenbaar heeft gemaakt. Daarnaast bevat het aangepaste conceptbesluit een vereenvoudigde, tijdelijke regeling voor de wijze waarop pensioenuitvoerders hun deelnemers moeten informeren over de verwachte hoogte van hun pensioen en de daaraan verbonden risico’s.” Pensioenuitvoerders moeten de informatie baseren op drie door DNB vast te stellen economische scenario’s.

“Om variabele pensioenen mogelijk te maken voor netto pensioenregelingen die door pensioenfondsen worden uitgevoerd, zullen de voorwaarden voor deze pensioenregelingen eveneens worden aangepast. Deze aanpassing geschiedt via een aparte algemene maatregel van bestuur (amvb). Het ontwerp voor deze amvb wordt binnenkort formeel voorgehangen bij de Tweede Kamer”, besluit Klijsma.

Reageer op dit artikel