nieuws

‘Verschillende pensioenuitkeringen niet wettelijk vastleggen’

Pensioen

‘Verschillende pensioenuitkeringen niet wettelijk vastleggen’

In een gezamenlijke brief dringen de Stichting van de Arbeid (StvdA) en Pensioenfederatie er bij de Tweede Kamer op aan om de keuze van een standaard voor een vaste of variabele uitkering niet wettelijk vast te leggen maar over te laten aan contractpartijen. Ook bepleiten ze een zelfde rekenrente voor de individuele en collectieve premieovereenkomsten te mogen hanteren. Beide partijen schrijven de brief naar aanleiding van het aangepaste Wetsvoorstel uitbetaling pensioen in pensioeneenheden.

In de brief onderschrijven de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie de visie van de Tweede Kamer dat het van groot belang is om een goede ‘default’ aan te bieden. “Wel dient er duidelijk gecommuniceerd te worden of het over een vaste of variabele variant gaat en of de deelnemer hierin een keuze heeft. Het hanteren van een vaste uitkering brengt zowel principiële als praktische vragen met zich mee en is in veel gevallen niet de meest geschikte optie.” Zowel de StvdA als de Pensioenfederatie vinden dat pensioenuitvoerders moeten handelen in het belang van de deelnemer en dus niet een uitkeringsvorm moeten voorschrijven die niet bij de deelnemers past.

Reageer op dit artikel