nieuws

‘Pensioenbankrekening helpt bewustzijn vergroten’

Pensioen

‘Pensioenbankrekening helpt bewustzijn vergroten’

Ruim 40% van de Nederlanders houdt de regie over zijn pensioen het liefst in eigen handen. Zij bepalen graag zelf hun pensioenuitvoerder en beheren hun spaarpotje voor later met een eigen pensioenbankrekening.

Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1000 Nederlanders, in opdracht van online pensioenuivoerder BeFrank. Meer dan de helft van de ondervraagden wil graag voor zijn 65ste stoppen met werken. Aan de andere kant hebben veel Nederlanders geen flauw idee hoe het is gesteld met de hoogte van hun pensioen. Uit het onderzoek blijkt dat bij bijna 80% dat overzicht enigszins of helemaal ontbreekt. Op de vraag hoeveel geld mensen later minimaal denken nodig te hebben om te kunnen leven, antwoordt ruim een kwart met “geen idee”. Ruim 30% van de ondervraagden maakt zich wel zorgen over een mogelijk pensioengat.

Pensioenbewustzijn
Volgens BeFrank blijkt uit het onderzoek dat het met het pensioenbewustzijn niet goed gesteld is. “Dat raakt bovendien steeds verder in de knel nu de arbeidsmarkt in razend tempo flexibiliseert. Recent onderzoek laat zien dat het aantal traditionele dienstverbanden in ons land blijft dalen”, aldus BeFrank. Bijna de helft van de ondervraagden heeft bij meer dan één werkgever pensioen opgebouwd. “Daardoor raken mensen al snel het overzicht kwijt.” Daar bovenop komen nog de zogeheten stapelbanen. Dat zijn mensen die meervoudige arbeidsrelaties aangaan. “Ze zijn dan bijvoorbeeld een dag in de week in de weer voor werkgever A, een andere dag bij werkgever B en de rest van de week als zzp’er. Uit ons onderzoek blijkt dat 20% van de Nederlanders meerdere inkomstenbronnen heeft en dat percentage zal de komende jaren verder stijgen”, aldus directeur Folkert Pama van BeFrank.

Pensioenbankrekening
“Uit ons onderzoek blijkt dat veel Nederlanders zich niet in hun pensioen verdiepen, omdat ze er zelf geen invloed op kunnen uitoefenen. Mensen bewust maken van hun pensioen lukt alleen als die mensen daar ook zelf iets over te zeggen krijgen. Ton Withagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan de Tilburg University pleit daarom voor een radicale ommekeer: een eigen pensioenbankrekening voor alle Nederlanders. Dat is een bankrekening die mensen zelf kunnen beheren. Een werkgever of opdrachtgever stort hierop het salaris dat is bedoeld voor de oude dag. Dat pas veel beter bij de tijd van nu en zal het pensioenbewustzijn in ons land een enorme positieve impuls geven”, aldus Pama.

Reageer op dit artikel