nieuws

Kamer lijkt afwikkeling pensioen in eigen beheer te steunen

Pensioen

Kamer lijkt afwikkeling pensioen in eigen beheer te steunen

Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt de afwikkeling van de fiscale faciliteit voor pensioen in eigen beheer (PEB), die directeuren-grootaandeelhouders nu in hun eigen bedrijf hebben zitten, te steunen. Dit schrijft het FD.

Staatssectretaris Wiebes en veel dga’s willen van deze fiscale faciliteit af. Volgens het FD is er brede steun van vrijwel alle partijen voor een fiscaal aantrekkelijke afkoopregeling in combinatie met een alternatieve spaarmogelijkheid binnen de eigen onderneming. Wiebes heeft toegezegd dat hij binnen twee weken zijn definitieve keuze zal maken.

Voorstel
In het nog uit te werken voorstel van Wiebes kunnen dga’s met de fiscus afrekenen tegen 70% van de fiscale waarde van hun pensioenreserves. De PvdA vindt dit overigens wel een ‘hele royale korting’ van 30%. Als iedereen afkoopt, zou het gaan om een fiscaal voordeel van een paar miljard, berekende kamerlid Ed Groot.

Vraagtekens
Bij de leden van Tweede Kamer bestaan er nog wel veel vraagtekens bij de afkoopregeling. Veel partijen vragen zich bijvoorbeeld af wat er gebeurt al ex-partners van dga’s niet akkoord gaan met de afkoop. Ook wil Wiebes’ eigen VVD en D66 dat hij overlegt met werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland, die zich nog niet kunnen vinden in het plan.

Reageer op dit artikel