nieuws

DNB bereidt richtlijn voor inzake variabele pensioenuitkeringen

Pensioen 1131

Toezichthouder DNB roept verzekeraars op om zich te melden als zij van plan zijn om variabele pensioenuitkeringen te gaan aanbieden. Na 1 juli is doorbeleggen na pensioendatum mogelijk bij Defined Contribution (DC)-regelingen. Dat maakt het mogelijk om variabele uitkeringen aan te bieden.

Op 10 maart heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel verbeterde premieregeling aangenomen. Indien de Eerste Kamer hiermee instemt, gaat de wet per 1 juli in. Dat betekent dat de deelnemers aan DC-regelingen vanaf 1 juli de mogelijkheid krijgen om te kiezen uit een vaste uitkering of een variabele uitkering op pensioendatum. Er zijn drie risicofactoren waarmee de variabele uitkering kan variërn, te weten beleggingsrisico en/of microlangleven en/of macrolangleven risico.

Het wetsvoorstel verbeterde premieregeling is een samenvoeging van het Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering van het kabinet en het initiatief Wetsvoorstel uitbetaling pensioen in pensioeneenheden van het Tweede Kamerlid Lodders (VVD).

Richtlijn
DNB werkt aan Richtlijn voor pensioenuitvoerders bij het wetsvoorstel en de lagere regelgeving. DNB zal deze zo snel mogelijk publiceren nadat de wet- en regelgeving definitief is. Tevens inventariseert DNB op dit moment welke uitvoerders variabele uitkeringen aan het vormgeven zijn en wat daarbij de invulling is op hoofdlijnen. DNB verzoekt verzekeraars zich te melden bij hun toezichthouder of contactpersoon als zij plannen hebben om variabele pensioenuitkeringen te gaan aan te bieden. Op die manier kunnen mogelijke vragen en eventuele knelpunten in een vroeg stadium weggenomen worden en kunnen de sector en DNB zich optimaal voorbereiden.

Reageer op dit artikel