nieuws

‘Beleidsdekkingsgraad geeft te rooskleurig beeld’

Pensioen

‘Beleidsdekkingsgraad geeft te rooskleurig beeld’

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen zou zorgen voor een te rooskleurig beeld van de daadwerkelijke situatie. De komende tijd zal deze dekkingsgraad blijven afnemen, stelt The Pension Rating Agency (TPRA).

De beleidsdekkingsgraad werd begin 2015 geïntroduceerd, juist om meer overzicht te geven rondom de stand van zaken bij een pensioenfonds. Hij wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de nominale dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Maar nu de nominale dekkingsgraden de laatste maanden hard aan het dalen zijn, zou de beleidsdekkingsgraad een te positief beeld geven.

“Gemiddeld was de nominale dekkingsgraad in 2015 2,5 procentpunt lager dan de beleidsdekkingsgraad”, schrijft TPRA. “De beleidsdekkingsgraad schetst op dit moment een te rooskleurig beeld. Indexaties blijven uit en de kans op kortingen is groter dan op basis van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad aan het eind van 2015 verwacht mocht worden.” TPRA pleit ervoor dat pensioenfondsen daarom hun nominale dekkingsgraden blijven publiceren. “De beleidsdekkingsgraad is een voortschrijdend gemiddelde en wijkt daardoor per definitie af van de huidige situatie. De beleidsdekkingsgraad moet om die reden niet gebruikt worden als indicator voor de actuele reserves. De nominale dekkingsgraad geeft daarentegen exact de ‘stand van het moment’ weer.”

Reageer op dit artikel