nieuws

Arno Dolders krijgt een lintje

Pensioen

Arno Dolders krijgt een lintje

Gisteren nam Arno Dolders afscheid van Legal & General. Hij deed dat in de vorm van een symposium over de mens en zijn pensioen. Als grote verrassing kwam de burgemeester van IJsselstein aan het eind op het podium om Dolders een lintje op te spelden. Dolders kreeg de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Dolders kreeg de onderscheiding niet alleen voor zijn werk in de verzekeringswereld, maar ook (vooral) voor zijn maatschappelijke activiteiten. De burgemeester Van Domburg van IJsselstein wees er op dat Dolders zijn bijdrage had geleverd aan de totstandkoming van de Wet Financiële Dienstverlening in samenwerking met de AFM. Dolders werd geprezen als de pleitbezorger van transparantie en integriteit in de sector. Ook stelde hij veelvuldig het consumentenbelang voorop, onder andere door samenwerking met het Nibud. Ook werd nog vermeld dat Legal & General de eerste Nederlandse verzekeraar was die rokers en niet-rokers anders behandelde.

Onmisbaar
In zijn eigen bijdrage aan de middag, wees Dolders er weer eens op dat voor een goed pensioenadvies de financieel adviseur onmisbaar is. Hij deed dat door veelvuldig uitstapjes naar de kunst te maken rond het thema Memento Mori. Dolders wees er op dat de mens zo goed als altijd voor de korte termijnwinst zal kiezen, en daardoor het voordeel op de lange termijn onderschat of gewoon niet ziet. Alleen een adviseur kan dat veranderen, luidde zijn boodschap.

Overheid
Maar zo zei hij ook: “Het is aan de overheid om randvoorwaarden te creëren die maken dat financieel advies deze maatschappelijke functie ten volle kan invullen. Financieel advies fiscaal aantrekkelijk maken kan wel eens goedkoper zijn dan de miljoenen, die nu vergeefs aan pensioencommunicatie worden besteed. Ook bij het evalueren van het provisieverbod zou het goed zijn na te gaan in hoeverre dit verbod financieel advies alleen nog maar bereikbaar maakt voor de bovenlaag van de bevolking.”

Vertrouwen
Dolders vond dat de verzekeringswereld nog steeds het vertrouwen niet teruggewonnen heeft. Hij wees de aanwezigen er ook op dat het dossier woekerpolis toch echt opgelost moet worden wil men weer de ruimte krijgen die men nodig heeft.

amweb publiceerde gisteren het afscheidsinterview met Dolders.

 

Reageer op dit artikel